ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ธ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
เฉพาสินค้าที่ร่วมรายการ