ชุดห้องนอนแบรนด์ SB Furniture และตู้เสื้อผ้า Wardrobe Plus ลดสูงสุด 15%*

 • ยอดซื้อครบ 30,000.- ขึ้นไป ลดเพิ่ม 10%
 • ยอดซื้อครบ 50,000.- ขึ้นไป ลดเพิ่ม 15%


ระยะเวลา :  1 พฤษภาคม 64 - 31 พฤษภาคม 64
*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ, เงื่อนไขภายใต้บริษัทฯกำหนด

สินค้าที่ร่วมรายการ

 1. ชุดห้องนอน Aureus & ตู้เสื้อผ้าWardrobe Plus สีดำ01
  ชุดห้องนอน Aureus & ตู้เสื้อผ้าWardrobe Plus
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿34,900 ราคาปกติ ฿48,100 ลด 27%
 2. ชุดห้องนอน Econi & ตู้เสื้อผ้าWardrobe Plus สีไม้อ่อน 02
  ชุดห้องนอน Econi & ตู้เสื้อผ้าWardrobe Plus
  คะแนนรีวิว:
  90%
  2
  ราคาพิเศษ ฿24,900 ราคาปกติ ฿39,100 ลด 36%
 3. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Pearly สีขาว1
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Pearly สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  86%
  52
  ราคาพิเศษ ฿34,900 ราคาปกติ ฿59,400 ลด 41%
 4. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Pearly สีขาว01
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Pearly สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  85%
  55
  ราคาพิเศษ ฿29,900 ราคาปกติ ฿50,900 ลด 41%
 5. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Zen สีโอ๊คอ่อน1
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Zen สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  85%
  4
  ราคาพิเศษ ฿57,000 ราคาปกติ ฿71,450 ลด 20%
 6. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Zen สีโอ๊คอ่อน1
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Zen สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  80%
  328
  ราคาพิเศษ ฿58,000 ราคาปกติ ฿73,150 ลด 21%
 7. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Reiss สีเทาอ่อน01
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Reiss สีเทาอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  80%
  3
  ราคาพิเศษ ฿41,200 ราคาปกติ ฿65,500 ลด 37%
 8. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Reiss สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ2
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Reiss สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  87%
  43
  ราคาพิเศษ ฿37,900 ราคาปกติ ฿60,900 ลด 38%
 9. เตียงนอน 6 ฟุต รุ่น Reiss-B สีไม้เข้ม2
  เตียง 6 ฟุต รุ่น Reiss สีไม้เข้ม
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿14,080 ราคาปกติ ฿17,600 ลด 20%
 10. เตียงนอน 6 ฟุต รุ่น Reiss-A สีไม้เข้ม4
  เตียง 6 ฟุต รุ่น Reiss สีไม้เข้ม
  คะแนนรีวิว:
  87%
  70
  ราคาพิเศษ ฿12,800 ราคาปกติ ฿16,000 ลด 20%
 11. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Spazz สีขาว01
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Spazz สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  60%
  1
  ราคาพิเศษ ฿24,500 ราคาปกติ ฿30,720 ลด 20%
 12. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Spazz สีขาว01
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Spazz สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  86%
  7
  ราคาพิเศษ ฿38,900 ราคาปกติ ฿49,000 ลด 21%
 13. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ 02
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  85%
  4
  ราคาพิเศษ ฿19,900 ราคาปกติ ฿27,500 ลด 28%
 14. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ 02
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  86%
  10
  ราคาพิเศษ ฿19,900 ราคาปกติ ฿27,500 ลด 28%
 15. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน01
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  87%
  6
  ราคาพิเศษ ฿39,900 ราคาปกติ ฿57,000 ลด 30%
 16. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน01
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  80%
  10
  ราคาพิเศษ ฿40,900 ราคาปกติ ฿58,000 ลด 29%
 17. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน01
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  81%
  46
  ราคาพิเศษ ฿37,900 ราคาปกติ ฿53,500 ลด 29%
 18. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน01
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿38,900 ราคาปกติ ฿54,300 ลด 28%
 19. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน01
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  60%
  1
  ราคาพิเศษ ฿35,900 ราคาปกติ ฿52,400 ลด 31%
 20. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน01
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  87%
  3
  ราคาพิเศษ ฿36,900 ราคาปกติ ฿53,400 ลด 31%
 21. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ01
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿37,900 ราคาปกติ ฿54,200 ลด 30%
 22. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ01
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  93%
  9
  ราคาพิเศษ ฿39,900 ราคาปกติ ฿57,000 ลด 30%
 23. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ01
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  83%
  15
  ราคาพิเศษ ฿40,900 ราคาปกติ ฿58,000 ลด 29%
 24. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ01
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  90%
  2
  ราคาพิเศษ ฿37,900 ราคาปกติ ฿53,500 ลด 29%
 25. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ01
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  93%
  3
  ราคาพิเศษ ฿38,900 ราคาปกติ ฿54,300 ลด 28%
 26. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ01
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  93%
  8
  ราคาพิเศษ ฿34,400 ราคาปกติ ฿50,100 ลด 31%
 27. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  88%
  27
  ราคาพิเศษ ฿31,900 ราคาปกติ ฿46,200 ลด 31%
 28. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi
  คะแนนรีวิว:
  83%
  14
  ราคาพิเศษ ฿31,900 ราคาปกติ ฿46,200 ลด 31%
 29. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  86%
  14
  ราคาพิเศษ ฿32,900 ราคาปกติ ฿47,200 ลด 30%
 30. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi
  คะแนนรีวิว:
  81%
  71
  ราคาพิเศษ ฿32,900 ราคาปกติ ฿47,200 ลด 30%
 31. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  91%
  17
  ราคาพิเศษ ฿35,900 ราคาปกติ ฿52,400 ลด 31%
 32. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  88%
  10
  ราคาพิเศษ ฿36,900 ราคาปกติ ฿53,400 ลด 31%
 33. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Pearly สีขาว-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Pearly สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  83%
  227
  ราคาพิเศษ ฿28,900 ราคาปกติ ฿48,300 ลด 40%
 34. 59056242-pearly-furniture-bedroom-furniture-bedroom-sets-31
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Pearly สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  82%
  215
  ราคาพิเศษ ฿33,900 ราคาปกติ ฿56,800 ลด 40%
 35. เตียง 5 ฟุต รุ่น Pearly สีขาว
  เตียง 5 ฟุต รุ่น Pearly สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  85%
  147
  ราคาพิเศษ ฿8,030 ราคาปกติ ฿13,200 ลด 39%
 36. Bedroom Sets Bedroom Set(5 ft.) Econi-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊ค
  คะแนนรีวิว:
  84%
  23
  ราคาพิเศษ ฿29,900 ราคาปกติ ฿41,000 ลด 27%
 37. Bedroom Sets Bedroom Set(5 ft.) Econi-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีน้ำตาล
  คะแนนรีวิว:
  91%
  32
  ราคาพิเศษ ฿29,900 ราคาปกติ ฿41,000 ลด 27%
 38. Bedroom Sets Bedroom Set(6 ft.) Econi-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊ค
  คะแนนรีวิว:
  88%
  34
  ราคาพิเศษ ฿30,900 ราคาปกติ ฿42,000 ลด 26%
 39. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีน้ำตาล-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีน้ำตาล
  คะแนนรีวิว:
  87%
  142
  ราคาพิเศษ ฿30,900 ราคาปกติ ฿42,000 ลด 26%
 40. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Master สีน้ำตาลอ่อน (NO LED)-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Master สีน้ำตาลอ่อน (NO LED)
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿39,750 ราคาปกติ ฿49,700 ลด 20%
 41. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Estano สีน้ำตาลอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Estano สีน้ำตาลอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  90%
  2
  ราคาพิเศษ ฿34,400 ราคาปกติ ฿47,200 ลด 27%
 42. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Estano สีน้ำตาลอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Estano สีน้ำตาลอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  92%
  12
  ราคาพิเศษ ฿36,400 ราคาปกติ ฿50,200 ลด 27%
 43. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Estano สีน้ำตาลอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Estano สีน้ำตาลอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  84%
  82
  ราคาพิเศษ ฿37,400 ราคาปกติ ฿51,200 ลด 27%
 44. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  89%
  7
  ราคาพิเศษ ฿45,745 ราคาปกติ ฿63,200 ลด 28%
 45. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  85%
  31
  ราคาพิเศษ ฿46,645 ราคาปกติ ฿64,200 ลด 27%
 46. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi-B สีโอ๊คอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi-B สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  84%
  10
  ราคาพิเศษ ฿42,170 ราคาปกติ ฿59,700 ลด 29%
 47. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi-B สีโอ๊คอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi-B สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  82%
  35
  ราคาพิเศษ ฿43,070 ราคาปกติ ฿60,500 ลด 29%
 48. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  85%
  8
  ราคาพิเศษ ฿43,420 ราคาปกติ ฿60,400 ลด 28%
 49. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  84%
  20
  ราคาพิเศษ ฿45,745 ราคาปกติ ฿63,200 ลด 28%
 50. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  88%
  53
  ราคาพิเศษ ฿46,645 ราคาปกติ ฿64,200 ลด 27%
 51. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi-B สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi-B สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  88%
  10
  ราคาพิเศษ ฿42,170 ราคาปกติ ฿59,700 ลด 29%
 52. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi-B สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi-B สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  88%
  147
  ราคาพิเศษ ฿43,070 ราคาปกติ ฿60,500 ลด 29%
 53. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  90%
  4
  ราคาพิเศษ ฿40,100 ราคาปกติ ฿56,300 ลด 29%
 54. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  100%
  4
  ราคาพิเศษ ฿34,400 ราคาปกติ ฿47,600 ลด 28%
 55. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  90%
  6
  ราคาพิเศษ ฿36,900 ราคาปกติ ฿50,900 ลด 28%
 56. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  98%
  78
  ราคาพิเศษ ฿37,900 ราคาปกติ ฿50,900 ลด 26%
 57. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi สีโอ๊คอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  80%
  2
  ราคาพิเศษ ฿31,900 ราคาปกติ ฿43,800 ลด 27%
 58. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  88%
  5
  ราคาพิเศษ ฿36,900 ราคาปกติ ฿50,200 ลด 26%
 59. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  82%
  11
  ราคาพิเศษ ฿37,900 ราคาปกติ ฿51,200 ลด 26%
 60. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿35,100 ราคาปกติ ฿47,500 ลด 26%
 61. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Econi สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  89%
  16
  ราคาพิเศษ ฿36,100 ราคาปกติ ฿48,500 ลด 26%
 62. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Aureus สีครีม-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Aureus สีครีม
  คะแนนรีวิว:
  83%
  12
  ราคาพิเศษ ฿47,000 ราคาปกติ ฿60,300 ลด 22%
 63. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Aureus สีดำ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Aureus สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  95%
  4
  ราคาพิเศษ ฿46,000 ราคาปกติ ฿59,300 ลด 22%
 64. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Aureus สีดำ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Aureus สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  83%
  220
  ราคาพิเศษ ฿47,000 ราคาปกติ ฿60,300 ลด 22%
 65. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Aureus สีดำ-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Aureus สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  90%
  2
  ราคาพิเศษ ฿41,500 ราคาปกติ ฿52,300 ลด 21%
 66. เตียงนอน 6 ฟุต รุ่น Econi-B Function สีไม้อ่อน 02
  เตียง 6 ฟุต รุ่น Econi-B สีไม้อ่อน
  คะแนนรีวิว:
  84%
  263
  ราคาพิเศษ ฿12,750 ราคาปกติ ฿17,000 ลด 25%
 67. เตียงนอน 6 ฟุต รุ่น Econi-B Casual สีไม้อ่อน 03
  เตียง 6 ฟุต รุ่น Econi-B สีไม้อ่อน
  คะแนนรีวิว:
  86%
  120
  ราคาพิเศษ ฿9,975 ราคาปกติ ฿13,300 ลด 25%
 68. เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Econi-b สีไม้เข้ม-00
  เตียง 3.5 ฟุต รุ่น Econi-B สีไม้เข้ม
  คะแนนรีวิว:
  87%
  178
  ราคาพิเศษ ฿9,900 ราคาปกติ ฿13,200 ลด 25%
 69. ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Spazz สีขาว-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 3.5 ฟุต รุ่น Spazz สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  93%
  12
  ราคาพิเศษ ฿40,900 ราคาปกติ ฿56,400 ลด 27%
 70. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Spazz สีขาว-00
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Spazz สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  81%
  28
  ราคาพิเศษ ฿42,900 ราคาปกติ ฿58,700 ลด 27%
 71. เตียงนอน 6 ฟุต รุ่น Spazz-D สีไม้อ่อน/หินอ่อน 03
  เตียง 6 ฟุต รุ่น Spazz สีไม้อ่อน
  คะแนนรีวิว:
  90%
  183
  ราคาพิเศษ ฿14,400 ราคาปกติ ฿19,200 ลด 25%
 72. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Aureus สีดำ-01
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Aureus สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  87%
  98
  ราคาพิเศษ ฿39,390 ราคาปกติ ฿49,600 ลด 21%
 73. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Aureus สีดำ-01
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น Aureus สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  86%
  174
  ราคาพิเศษ ฿40,290 ราคาปกติ ฿50,600 ลด 20%
 74. เตียงนอน 6 ฟุต รุ่น Spazz-A สีไม้อ่อน/หินอ่อน 03
  เตียง 6 ฟุต รุ่น Spazz สีไม้อ่อน
  คะแนนรีวิว:
  87%
  97
  ราคาพิเศษ ฿11,175 ราคาปกติ ฿14,900 ลด 25%
 75. ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Spazz สีขาว-02
  ชุดห้องนอน ขนาด 5 ฟุต รุ่น Spazz สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  96%
  171
  ราคาพิเศษ ฿39,900 ราคาปกติ ฿54,400 ลด 27%