1. เก้าอี้ รุ่น MARTER สีเทา5
  เก้าอี้ รุ่น MARTER สีเทา
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿1,900 ราคาปกติ ฿2,400 ลด 21%
 2. CHAIR PACK รุ่น LOXAN สีน้ำเงิน6
  CHAIR PACK รุ่น LOXAN สีน้ำเงิน
  คะแนนรีวิว:
  60%
  1
  ราคาพิเศษ ฿3,960 ราคาปกติ ฿7,600 ลด 48%
 3. CHAIR PACK รุ่น LETTER สีครีม6
  CHAIR PACK รุ่น LETTER สีครีม
  คะแนนรีวิว:
  80%
  6
  ราคาพิเศษ ฿5,590 ราคาปกติ ฿9,600 ลด 42%
 4. CHAIR PACK รุ่น LADELL สีเทา6
  CHAIR PACK รุ่น LADELL สีเทา
  คะแนนรีวิว:
  83%
  7
  ราคาพิเศษ ฿5,990 ราคาปกติ ฿14,000 ลด 57%
 5. CHAIR PACK รุ่น LENOX สีเทา4
  CHAIR PACK รุ่น LENOX สีเทา
  คะแนนรีวิว:
  80%
  2
  ราคาพิเศษ ฿5,590 ราคาปกติ ฿9,600 ลด 42%
 6. เก้าอี้เหล็กเบาะไม้ รุ่น Letter สีครีม
  เก้าอี้เหล็กเบาะไม้ รุ่น Letter สีครีม
  คะแนนรีวิว:
  90%
  6
  ราคาพิเศษ ฿1,790 ราคาปกติ ฿2,400 ลด 25%
 7. เก้าอี้เหล็กเบาะผ้า รุ่น Loxan สีน้ำเงิน
  เก้าอี้เหล็กเบาะผ้า รุ่น Loxan สีน้ำเงิน
  คะแนนรีวิว:
  60%
  1
  ราคาพิเศษ ฿990 ราคาปกติ ฿1,900 ลด 48%
 8. เก้าอี้เหล็กเบาะผ้า รุ่น Lenox สีดำ
  เก้าอี้เหล็กเบาะผ้า รุ่น Lenox สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  94%
  7
  ราคาพิเศษ ฿1,790 ราคาปกติ ฿2,400 ลด 25%
 9. ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น BENA สีน้ำตาล & เก้าอี้ LADELL1
  ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น BENA สีน้ำตาล & เก้าอี้ LADELL
  คะแนนรีวิว:
  87%
  6
  ราคาพิเศษ ฿19,900 ราคาปกติ ฿43,900 ลด 55%
 10. ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น BENA สีขาว & เก้าอี้ LADELL1
  ชุดโต๊ะอาหาร รุ่น BENA สีขาว & เก้าอี้ LADELL
  คะแนนรีวิว:
  84%
  9
  ราคาพิเศษ ฿19,900 ราคาปกติ ฿43,900 ลด 55%
 11. โต๊ะกลางไม้ท๊อปหิน รุ่น Gemelli สีขาว
  โต๊ะกลางไม้ท๊อปหิน รุ่น Gemelli สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  60%
  1
  ราคาพิเศษ ฿9,900 ราคาปกติ ฿13,500 ลด 27%
 12. โต๊ะอาหารขาสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น Cross สีขาว5
  โต๊ะอาหารขาสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น Cross สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  80%
  2
  ราคาพิเศษ ฿35,900 ราคาปกติ ฿56,000 ลด 36%
 13. โต๊ะอาหารขาสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น Cross สีน้ำตาล5
  โต๊ะอาหารขาสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น Cross สีน้ำตาล
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿35,900 ราคาปกติ ฿56,000 ลด 36%
 14. โต๊ะอาหาร รุ่น AVENTE สีขาว01
  โต๊ะอาหารขาสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น Avente สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿39,900 ราคาปกติ ฿67,800 ลด 41%
 15. โต๊ะอาหาร รุ่น VAGON สีขาว01
  โต๊ะอาหารขาสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น Vagon สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿39,900 ราคาปกติ ฿62,900 ลด 37%
 16. โต๊ะอาหาร KYDEN-A60 White Volakas สีขาว1
  โต๊ะอาหารขาสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น Kyden สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  60%
  1
  ราคาพิเศษ ฿9,900 ราคาปกติ ฿11,700 ลด 15%
 17. โต๊ะข้าง BANOF-D50 หินขาว สีขาว1
  โต๊ะข้างเหล็กท๊อปหิน รุ่น Banof สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  88%
  5
  ราคาพิเศษ ฿7,800 ราคาปกติ ฿9,200 ลด 15%
 18. โต๊ะข้างเหล็กท๊อปหิน รุ่น Banof สีขาว
  โต๊ะข้างเหล็กท๊อปหิน รุ่น Banof สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  90%
  10
  ราคาพิเศษ ฿4,900 ราคาปกติ ฿5,900 ลด 17%
 19. เก้าอี้เหล็กเบาะหนัง รุ่น Ladell สีเทา
  เก้าอี้เหล็กเบาะหนัง รุ่น Ladell สีเทา
  คะแนนรีวิว:
  86%
  25
  ราคาพิเศษ ฿1,990 ราคาปกติ ฿3,500 ลด 43%
 20. เก้าอี้ รุ่น WIMMY สีน้ำตาลเข้ม1
  เก้าอี้สแตนเลสเบาะหนัง รุ่น Wimmy สีน้ำตาล
  คะแนนรีวิว:
  73%
  3
  ราคาพิเศษ ฿19,900 ราคาปกติ ฿24,900 ลด 20%
 21. โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Kyler สีขาว
  โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Kyler สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  87%
  3
  ราคาพิเศษ ฿17,900 ราคาปกติ ฿23,600 ลด 24%
 22. โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Kyrah สีขาว
  โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Kyrah สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  87%
  18
  ราคาพิเศษ ฿17,900 ราคาปกติ ฿29,500 ลด 39%
 23. โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Kyden สีฟ้า
  โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Kyden สีฟ้า
  คะแนนรีวิว:
  85%
  4
  ราคาพิเศษ ฿15,900 ราคาปกติ ฿19,900 ลด 20%
 24. โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Kyden สีขาว
  โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Kyden สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  90%
  8
  ราคาพิเศษ ฿15,900 ราคาปกติ ฿19,900 ลด 20%
 25. คอนโซล SB01 Classico Nero Marquina สีดำ1
  คอนโซล รุ่น BASE-SB01-CS สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿49,900 ราคาปกติ ฿103,000 ลด 52%
 26. โต๊ะข้าง SB01 Classico Nero Marquina สีดำ1
  โต๊ะข้างสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น BASE-SB01-ET สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿39,900 ราคาปกติ ฿65,600 ลด 39%
 27. โต๊ะกลาง SB01 Classico Nero Marquina สีดำ1
  โต๊ะกลางสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น BASE-SB01-CT สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿59,900 ราคาปกติ ฿119,300 ลด 50%
 28. โต๊ะอาหารขาสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น BASE-SB01-S สีดำ
  โต๊ะอาหารขาสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น BASE-SB01-S สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  93%
  3
  ราคาพิเศษ ฿69,900 ราคาปกติ ฿106,400 ลด 34%
 29. โต๊ะอาหาร SB01 Classico Statuario สีขาว1
  โต๊ะอาหารขาสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น BASE-SB01-S สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  87%
  9
  ราคาพิเศษ ฿69,900 ราคาปกติ ฿106,400 ลด 34%
 30. โต๊ะข้าง รุ่น JOHNSTONE หินอ่อน WHITE VOLAKUS สีขาว6
  โต๊ะข้างหินล้วน รุ่น Johnstone สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  93%
  14
  ราคาพิเศษ ฿6,900 ราคาปกติ ฿9,900 ลด 30%
 31. โต๊ะข้าง รุ่น MAISION หินอ่อน WHITE VOLAKUS สีขาว4
  โต๊ะข้างสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น Maision สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  84%
  11
  ราคาพิเศษ ฿9,900 ราคาปกติ ฿20,700 ลด 52%
 32. โต๊ะกลาง รุ่น GEMELLI-60 หิน TERRAZZO สี NERO FANTASIA4
  โต๊ะกลางไม้ท๊อปหิน รุ่น Gemelli สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  60%
  1
  ราคาพิเศษ ฿9,900 ราคาปกติ ฿13,500 ลด 27%
 33. โต๊ะอาหาร รุ่น DIAMANTE หิน TERRAZZO สี ETTORE SOTTSASS1
  โต๊ะอาหารขาไม้ท๊อปหิน รุ่น Diamante สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  84%
  5
  ราคาพิเศษ ฿33,900 ราคาปกติ ฿49,900 ลด 32%
 34. โต๊ะกลาง รุ่น GEMELLI-50 หิน TERRAZZO สี NERO FANTASIA1
  โต๊ะกลางไม้ท๊อปหิน รุ่น Gemelli สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿8,900 ราคาปกติ ฿10,900 ลด 18%
 35. โต๊ะอาหาร รุ่น DIAMANTE หิน TERRAZZO สี NERO FANTASIA1
  โต๊ะอาหารขาไม้ท๊อปหิน รุ่น Diamante สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  80%
  3
  ราคาพิเศษ ฿33,900 ราคาปกติ ฿49,900 ลด 32%
 36. โต๊ะอาหาร รุ่น BENA สีดำ5
  โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Bena สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  83%
  22
  ราคาพิเศษ ฿19,900 ราคาปกติ ฿29,900 ลด 33%
 37. โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Bena สีขาว
  โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Bena สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  72%
  147
  ราคาพิเศษ ฿19,900 ราคาปกติ ฿29,900 ลด 33%
 38. โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Bena สีน้ำตาล
  โต๊ะอาหารขาเหล็กท๊อปหิน รุ่น Bena สีน้ำตาล
  คะแนนรีวิว:
  89%
  25
  ราคาพิเศษ ฿19,900 ราคาปกติ ฿29,900 ลด 33%
 39. เก้าอี้สแตนเลสเบาะผ้า รุ่น Franz สีเทา
  เก้าอี้สแตนเลสเบาะผ้า รุ่น Franz สีเทา
  คะแนนรีวิว:
  85%
  11
  ราคาพิเศษ ฿14,900 ราคาปกติ ฿18,900 ลด 21%
 40. เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น Franz สีเขียว1
  เก้าอี้สแตนเลสเบาะผ้า รุ่น Franz สีเขียว
  คะแนนรีวิว:
  80%
  170
  ราคาพิเศษ ฿14,900 ราคาปกติ ฿18,900 ลด 21%
 41. โต๊ะกลาง รุ่น SB-04 สี Classico Royal Botticino1
  โต๊ะกลาง รุ่น SB-04 สี Classico Royal Botticino
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿66,555 ราคาปกติ ฿78,300 ลด 15%
 42. โต๊ะข้าง รุ่น SB-04 สี Classico Royal Botticino1
  โต๊ะข้าง รุ่น SB-04 สี Classico Royal Botticino
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿39,100 ราคาปกติ ฿46,000 ลด 15%
 43. คอนโซล รุ่น SB-03 สี Classico Dark Emperador1
  คอนโซล รุ่น SB-03 สี Classico Dark Emperador
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿75,990 ราคาปกติ ฿89,400 ลด 15%
 44. โต๊ะกลาง รุ่น SB-03 สี Classico Dark Emperador1
  โต๊ะกลาง รุ่น SB-03 สี Classico Dark Emperador
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿83,300 ราคาปกติ ฿98,000 ลด 15%
 45. โต๊ะข้าง รุ่น SB-03 สี Classico Dark Emperador1
  โต๊ะข้าง รุ่น SB-03 สี Classico Dark Emperador
  คะแนนรีวิว:
  80%
  2
  ราคาพิเศษ ฿42,500 ราคาปกติ ฿50,000 ลด 15%
 46. โต๊ะข้าง รุ่น SB-02 สี Classico Statuario1
  โต๊ะข้าง รุ่น SB-02 สี Classico Statuario
  คะแนนรีวิว:
  70%
  2
  ราคาพิเศษ ฿29,240 ราคาปกติ ฿34,400 ลด 15%
 47. โต๊ะกลาง รุ่น SB-02 สี Classico Statuario1
  โต๊ะกลาง รุ่น SB-02 สี Classico Statuario
  คะแนนรีวิว:
  90%
  2
  ราคาพิเศษ ฿64,260 ราคาปกติ ฿75,600 ลด 15%
 48. คอนโซล รุ่น SB-02 สี Classico Statuario1
  คอนโซล รุ่น SB-02 สี Classico Statuario
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿64,600 ราคาปกติ ฿76,000 ลด 15%
 49. คอนโซล รุ่น SB-01 สี Classico Stella Black1
  คอนโซล รุ่น SB-01 สี Classico Stella Black
  คะแนนรีวิว:
  87%
  3
  ราคาพิเศษ ฿64,090 ราคาปกติ ฿75,400 ลด 15%
 50. โต๊ะข้าง รุ่น SB-01 สี Classico Stella Black1
  โต๊ะข้าง รุ่น SB-01 สี Classico Stella Black
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿40,290 ราคาปกติ ฿47,400 ลด 15%
 51. โต๊ะกลาง รุ่น SB-01 สี Classico Stella Black1
  โต๊ะกลาง รุ่น SB-01 สี Classico Stella Black
  คะแนนรีวิว:
  100%
  3
  ราคาพิเศษ ฿76,500 ราคาปกติ ฿90,000 ลด 15%
 52. 19184660-dn01-furniture-dining-room-dining-tables-01
  โต๊ะอาหารหินล้วน รุ่น DN01 สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  87%
  23
  ราคาพิเศษ ฿199,900 ราคาปกติ ฿266,600 ลด 25%
 53. 59021670-base-sb07m-furniture-dining-room-dining-tables-01
  โต๊ะอาหาร รุ่น DN-SB07M สี Classico Statuario
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿137,955 ราคาปกติ ฿162,300 ลด 15%
 54. โต๊ะอาหาร รุ่น DN-SB05 สี Classico Statuario-00
  โต๊ะอาหาร รุ่น DN-SB05 สี Classico Statuario
  คะแนนรีวิว:
  80%
  4
  ราคาพิเศษ ฿134,725 ราคาปกติ ฿158,500 ลด 15%
 55. 59021664-base-sb01-s-furniture-dining-room-dining-tables-01
  โต๊ะอาหาร รุ่น DN-SB01 สี Classico Statuario
  คะแนนรีวิว:
  84%
  5
  ราคาพิเศษ ฿87,125 ราคาปกติ ฿102,500 ลด 15%
 56. โต๊ะอาหาร รุ่น DN-SB06M สี Classico Nero Marquina-00
  โต๊ะอาหาร รุ่น DN-SB06M สี Classico Nero Marquina
  คะแนนรีวิว:
  88%
  5
  ราคาพิเศษ ฿106,335 ราคาปกติ ฿125,100 ลด 15%
 57. 59021657-base-sb01-s-furniture-dining-room-dining-tables-01
  โต๊ะอาหาร รุ่น DN-SB01 สี Classico Nero Marquina
  คะแนนรีวิว:
  93%
  3
  ราคาพิเศษ ฿73,865 ราคาปกติ ฿86,900 ลด 15%
 58. เก้าอี้ รุ่น Wimmy-02
  เก้าอี้สแตนเลสเบาะหนัง รุ่น Wimmy สีน้ำตาล
  คะแนนรีวิว:
  84%
  49
  ราคาพิเศษ ฿19,900 ราคาปกติ ฿24,900 ลด 20%
 59. เก้าอี้ทานอาหาร เก้าอี้เหล็กเบาะหนัง รุ่น Wimmy-SB Design Square
  เก้าอี้สแตนเลสเบาะหนัง รุ่น Wimmy สีเทา
  คะแนนรีวิว:
  89%
  59
  ราคาพิเศษ ฿12,900 ราคาปกติ ฿15,200 ลด 15%