เซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5 โซน D (โถงลิฟท์แก้ว)

Open Everyday เปิดบริการทุกวัน

• 10.00 น. - 21.00 น.

การเดินทาง

- รถเมล์ : สายรถเมล์ที่ผ่าน 514, 2, 508(ทางด่วน)

- รถส่วนตัว : ลงทางด่วนเพลินจิตเลี้ยวขวา ถึงแยกราชประสงค์ (แยกพระพรหม) เลี้ยวขวาเข้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์

- รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานี สยาม เดินบน Skywalk สะพานลอยทางเชื่อมเข้าเซ็นทรัลเวิลด์

ติดต่อ

4,4/1-2, 4/4 ห้อง D501 ชั้น 5 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4,4/1-2, 4/4 ห้อง D501 ชั้น 5 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel 02-646-1470-80 FAX 02-646-1484-87

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex