บัตรเครดิตกรุงศรี(KCC) และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (First Choice) : แบ่งชำระ 0%  รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 16,000 บาท (วันที่ 1 มกราคม  66 – 30 เมษายน 66 )

            รายละเอียดโปรโมชั่น :

 

ยอดแบ่งจ่าย/ เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

12,000 บาทขึ้นไป

150 บาท

30,000 บาทขึ้นไป

   450  บาท

60,000 บาทขึ้นไป

1,200 บาท

ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป

3,200 บาท

 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท*/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระ พิมพ์ SBO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555

เฉพาะการทำรายการผ่อนชำระที่ www.sbdesignsquare.com และ www.konceptfurniture.com เท่านั้น

*เงื่อนไข :

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ www.sbdesignsquare.com และ www.konceptfurniture.com
 • สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ และทำรายการผ่อนชำระผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ที่กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์งดรับเครดิตเงินคืนสำหรับการทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

    บัตรเครดิตกรุงศรี(KCC) และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (First Choice) : แบ่งชำระ 0% รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท (วันที่ 1 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65)

            รายละเอียดโปรโมชั่น :

 

ยอดแบ่งจ่าย/ เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

10,000 บาทขึ้นไป

120 บาท

24,000 บาทขึ้นไป

300 บาท

50,000 บาทขึ้นไป

800 บาท

ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

2,000 บาท

 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท*/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระ พิมพ์ SBO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555

เฉพาะการทำรายการผ่อนชำระที่ www.sbdesignsquare.com และ www.konceptfurniture.com เท่านั้น

*เงื่อนไข :

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ www.sbdesignsquare.com และ www.konceptfurniture.com
 • สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ และทำรายการผ่อนชำระผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ที่กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์งดรับเครดิตเงินคืนสำหรับการทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex