บัตรเครดิตกรุงศรี(KCC) และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (First Choice)  : แบ่งชำระ 0% 

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท (1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2567 )

            รายละเอียดโปรโมชั่น : 

ยอดแบ่งจ่าย/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
12,000 บาทขึ้นไป 180 บาท
 25,000 บาทขึ้นไป   400 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 2,200 บาท
ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท

 

*จำกัดเครดิตเงินคืน ต่อหมายเลขบัญชี 20,000 บาท / หมายเลขบัญชี / ตลอดรายการ

*ลงทะเบียน SMS รับเครดิตเงินคืนก่อนทำรายการ  

พิมพ์คำว่า SBO (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์  061-404-5555

 

เฉพาะการทำรายการผ่อนชำระที่ www.sbdesignsquare.com และ www.konceptfurniture.com เท่านั้น

*เงื่อนไข : 

• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ www.sbdesignsquare.com และ www.konceptfurniture.com 

• สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ และทำรายการผ่อนชำระผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ที่กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์งดรับเครดิตเงินคืนสำหรับการทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว 

• รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ  

• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ 
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 

• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
• เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด 

• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด 

 

 

    บัตรเครดิตกรุงศรี(KCC) และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (First Choice) : แบ่งชำระ 0% รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท (วันที่ 1 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65)

            รายละเอียดโปรโมชั่น :

 

ยอดแบ่งจ่าย/ เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

10,000 บาทขึ้นไป

120 บาท

24,000 บาทขึ้นไป

300 บาท

50,000 บาทขึ้นไป

800 บาท

ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

2,000 บาท

 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท*/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระ พิมพ์ SBO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555

เฉพาะการทำรายการผ่อนชำระที่ www.sbdesignsquare.com และ www.konceptfurniture.com เท่านั้น

*เงื่อนไข :

  • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ www.sbdesignsquare.com และ www.konceptfurniture.com
  • สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ และทำรายการผ่อนชำระผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ที่กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์งดรับเครดิตเงินคืนสำหรับการทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว
  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
  • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด
  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex