บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) : แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (เมื่อชำระแบบเต็มจำนวน)         

        รายละเอียดโปรโมชั่น : 14 กรกฎาคม  2566 – 31 ตุลาคม 2566

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
            จากคะแนนที่แลก (ไม่กำหนดขั้นต่ำ และแลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซสล์สลิป)

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และลงทะเบียนใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ช่องทางออนไลน์ : ส่งข้อความ SMS พิมพ์ SBO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักตามด้วย #และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/sb

หมายเหตุ : ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น

 

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน

1.     รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566   (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  

2.      ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD (ที่ไม่มีสัญลักษณ์ UnionPay) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 

3.   สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำรายการแลกคะแนน ณ จุดชำระเงินที่หน้าร้าน หรือ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ (กรณีใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์) โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ SBO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักตามด้วย #และคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/sb และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

4.     กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ   เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้  

5.   กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 

6.     การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 

7.   การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน

8.     เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex