บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC)ชำระเต็ม ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

 รายละเอียดโปรโมชั่น :

- ใช้คะแนนทุก ๆ 1,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% หรือ

- ใช้คะแนนทุก ๆ 1,000 คะแนน โดยใช้ตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไปแลกรับเครดิตเงินคืน 12%

*คะแนนที่ใช้ต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

*รับเครดิตเงิน ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการตัดคะแนนผ่านเครื่องรูดบัตร KTC

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ผ่าน SMS พิมพ์SB(เว้นวรรค) ตาม ด้วยหมายเลขบัตรฯ16 หลัก ส่ง SMS มาที่ 0613845000 ค่าส่ง

 ครั้งละ 3 บาท และจะได้ข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

* ยอดใช้จ่ายที่ได้รับเครดิตเงินคืนและคะแนนพิเศษจะไม่ได้รับคะแนนปกติทุกประเภท

* บัตรกดเงินสด KTC PROUD สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนแต่ไม่สามารถรับคะแนนพิเศษได้

หมายเหตุ *ยอดใช้จ่ายที่ได้รับเครดิตเงินคืนและคะแนนพิเศษจะไม่ได้รับคะแนนปกติทุกประเภท โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออก ภายในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่ลูกค้า >> รบกวนย้ำให้ลูกค้า เก็บคะแนนจากยอดใช้จ่ายนั้นไว้จนกว่าจะได้รับเครดิตเงินคืน

 ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ SB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ16 หลัก 
ส่ง SMS มาที่ 0613845000 
ค่าส่งครั้งละ 3 บาท และจะได้ข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

ลงทะเบียนผ่าน Website >>> ktc.promo/sb

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการ “ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับ เครดิตเงินคืนภายใน 3 วัน

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC และ/หรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD (ที่มีสัญลักษณ์ UnionPay) (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC และ/หรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD ที่มีสัญลักษณ์ UnionPay (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD (ที่ไม่มีสัญลักษณ์ UnionPay) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้
  3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนน จำนวนทุก ๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ของคะแนนที่ใช้แลก เมื่อใช้คะแนนตั้งแต่ 1,000 – 4,000 คะแนน หรือ ใช้คะแนนจำนวนทุก ๆ  1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ของคะแนนที่ใช้แลก เมื่อใช้คะแนนตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป  สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการ
  5. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และ สมาชิกจะต้องชำระเงินด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนเท่านั้น
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
  7. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทบัตรกำนัล บัตรของขวัญ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยา และสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่า
  8. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อวัน เท่านั้น

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex