บ้านสวยทันใจส่งไว ภายใน 2 วัน

*เงื่อนไข
1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่จัดส่งโดย บริษัทในกลุ่ม เอสบี กรุ๊ป และเป็นสินค้าที่ร่วมรายการ เท่านั้น
2. การจัดส่งสินค้า 2 วัน เฉพาะจังหวัด กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร (อาจจะเปลี่ยนแปลงจังหวัดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
3. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อ หากมีปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมาก หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ทำให้ต้องขยายระยะเวลามากกว่า 2 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรโมชั่นก่อนระยะเวลาจัดรายการหรือเปลี่ยนเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ภาพสินค้าจริงกับภาพที่แสดงในจอคอมพิวเตอร์หรือมือถืออาจมีความผิดเพี้ยนของสีสินค้าที่ไม่เหมือนกัน

สินค้าที่ร่วมรายการ