Posts tagged 'kuchebuiltinkitchen'

Idea for Your Home

There are no posts yet.
  • การเลือกฟังก์ชั่นใช้งานในครัว

    ถ้าใครกำลังคิดจะตกแต่งห้องครัวใหม่ นอกจากขนาด รูปแบบดีไซน์ความสวยงามของครัวแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในการออกแบบห้องครัว คือ การเลือกออกแบบฟังก์ชั่นภายในครัวให้ครบถ้วนถูกต้องและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย
    10854
  • ตกแต่ง “ห้องครัว” ให้สะดวกพร้อมรับการใช้งาน

    ห้องครัว...ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ สิ่งสำคัญมากที่สุดในการออกแบบตกแต่งห้องครัว คือ การเลือกจัดวางฟังก์ชั่นต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน โดยจะต้องออกแบบจัดวางพื้นที่ใช้งานของห้องครัวให้มีลักษณะต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน
    17818

2 รายการ

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex