เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 

ด้วยประสบการณ์การผลิตเฟอร์นิเจอร์มากกว่า 40 ปี สินค้าของ เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลายทางด้านคุณภาพสินค้า เพราะเราให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าที่มีมาตรฐานสากล โดยผ่านกระบวนการการผลิต และการทดสอบการใช้งานจริงที่ได้มาตรฐานสูงสุด เราจึงมั่นใจในคุณภาพสินค้า ยืนยันด้วยการรับประกันคุณภาพสินค้า (Limited Warranty) ซึ่งจะครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ และข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้าภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน

กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกันสินค้า เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า หากไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรือใบรับประกันสินค้ามาแสดง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

• การรับประกันสินค้าเป็นตามเงื่อนไขบริษัทฯ อายุการรับประกันนับตั้งแต่วันจัดส่งสินค้า

• ไม่รวมค่าบริการทีมช่างในการบริการนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 500 บาท

• ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุ หรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันทดแทน

• หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี  ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น

• ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่จัดส่งสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

•  การเคลื่อนย้ายสินค้า ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันสินค้า

•  หากมีการเปลี่ยน โอนกรรมสิทธิ์ของตัวสินค้า บริษัทฯ ถือว่าการรับประกันเป็นที่สิ้นสุด และในกรณีเอกสารสูญหาย ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกให้ใหม่

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

•  การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทฯ กับสินค้าจริงที่ได้รับ

•  การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าฝากขาย หรือสินค้าแบรนด์อื่นๆ ที่จำหน่ายใน โชว์รูม เอส บี เฟอร์นิเจอร์ คอนเซ็ปต์ เฟอร์นิเจอร์ และ เอส บี ดีไซน์สแควร์

•  การรับประกันของสินค้าฝากขาย เป็นไปตามเงื่อนไขที่แบรนด์กำหนด

 

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดห้องนอนหมวดสินค้าชุดห้องนอน

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอนนี้ ครอบคลุมสินค้าประเภท เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้ข้างเตียง และสตูล โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้าเฉพาะในส่วน ของชิ้นส่วนประเภท บานพับ รางลิ้นชักชนิดลูกล้อ และรางสไลด์ Anti-Jump รับประกันคุณภาพจากการเสียหายของ ชิ้นส่วนเป็นเวลา 20 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันสินค้านี้ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และ ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภทที่นอน

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

 

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดห้องนั่งเล่น

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนั่งเล่นนี้ ครอบคลุมสินค้าประเภท ตู้โชว์, ไซด์บอร์ด, ตู้วางทีวี, ตู้หนังสือ, ตู้อเนกประสงค์  และตู้รองเท้า โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้าเฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท บานพับ และรางลิ้นชักชนิดลูกล้อ รับประกันคุณภาพจากการเสียหายของชิ้นส่วนเป็นเวลา 20 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของการแอ่นตัวของไม้ เนื่องจากการใช้งานที่รับน้ำหนักเกินกว่าปริมาณน้ำหนักที่กำหนดไว้ ดังนี้

  - ไซด์บอร์ด รับน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม

  - ชั้นวางของ รับน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

 

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดโซฟา และเก้าอี้พักผ่อน

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์หมวดชุดโซฟา และเก้าอี้พักผ่อนนี้ มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการ

  รับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

  1. กลไกการปรับระดับมีปัญหาจากการใช้งานปกติ

  2. สปริงหรือโฟมที่เบาะโซฟาเกิดการยุบตัวเกิน 1.5 นิ้ว

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ความเสียหายของวัสดุหุ้ม เช่น รอยขีดข่วน, หมอง,   ซีด, สนิม, ขาด, หลุด,ถลอก, ลอก, ขาหัก, ขาเป็นรอย ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดตามธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

 

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดรับประทานอาหาร

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับประทานอาหารนี้ ครอบคลุมสินค้าประเภท โต๊ะอาหาร, เก้าอี้, โต๊ะกลาง โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปโต๊ะอาหาร ท็อปโต๊ะกลาง

• การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงการเสียหายจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี

 

เงื่อนไขในการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดห้องทำงาน

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องทำงาน แยกตามประเภท ดังนี้

- สินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร รับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปี นับ จากวันที่ส่งสินค้า เฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท บานพับ และรางลิ้นชักชนิดลูกล้อ รับประกันคุณภาพ จากการเสียหายของชิ้นส่วนเป็นเวลา 20 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

- สินค้าชุดเก้าอี้สำนักงานการรับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนประเภท โช๊คอัพ และโช๊คแก๊ส เป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปโต๊ะทำงาน ความเสียหายจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าหมวด ชุดครัว

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว ครอบคลุมสินค้าประเภท ตู้ชุดครัว ตู้แขวน ตู้ลิ้นชัก โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า เฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท บานพับและรางลิ้นชักชนิดลูกล้อ รับประกันคุณภาพจากการเสียหายของชิ้นส่วนเป็นเวลา 20 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปชุดครัว ความเสียหายจากการใช้งาน รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า และประปา

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภท หน้าท็อปชุดครัว และเครื่องใช้ไฟฟ้า

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภท ดัดแปลง, นอกแบบการผลิต และนอกมาตรฐานการออกแบบของบริษัทฯ

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของพื้น, ผนัง, ฝ้า ที่เกิดจากการติดตั้ง และการยึดติดของสินค้าในลักษณะบิลท์อิน หรือตำแหน่งของพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับสินค้า านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

 

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดบิลท์อิน

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดบิลท์อินนี้ครอบคลุมสินค้าประเภท ตู้เสื้อผ้า, ห้องแต่งตัว, ตู้โชว์, ตู้หนังสือและสินค้าประเภท Wall Decoration โดยรับประกัน สินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า เฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภทบานพับ รางลิ้นชักชนิดลูกล้อ และรางสไลด์ Anti-Jump รับประกันคุณภาพจากการเสียหายของชิ้นส่วนเป็นเวลา 20 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึง ความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และ ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภท ดัดแปลง, นอกแบบการผลิต และนอกมาตรฐานการออกแบบของบริษัทฯ

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของพื้น, ผนัง, ฝ้า ที่เกิดจากการติดตั้ง และการยึดติดของสินค้าในลักษณะบิลท์อิน หรือตำแหน่งของพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับสินค้า

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

 

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด สินค้าตกแต่ง

กรณีสินค้าชำรุดจากการผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ

โดยลูกค้าต้องนำใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ใบเสร็จ) มาแสดงด้วยทุกครั้ง ณ สาขาที่ซื้อ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ภายในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าแบรนด์ LOOMS

รายละเอียดการรับประกันสินค้า

สินค้าแบรนด์  Looms คำนึงเรื่องการออกแบบ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ประกอบได้เอง  และความปลอดภัยด้านการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ดังนั้นการรับประกันคุณภาพสินค้า ( Limited Warranty) จึงครอบคลุมถึงวัสดุและข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในใบรับประกันนี้

กรุณานำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบรับประกันสินค้ามาแสดงให้กับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบรับประกันสินค้ามาแสดง

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า (ยกเว้นที่นอน)

 *หากสินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพหีบห่อชำรุดเสียหาย ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้านั้น ๆ กับเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ทันที*

 1. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด) นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี,การใช้งานไม่ใช่ในครัวเรือน, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรก และรอยเปื้อน, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า Clearance Sales
 2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน
 3. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
 4. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 5. เพื่อความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยต้องเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้ ยังไม่ได้มีการประกอบ นอกเหนือจากนี้ สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, และสินค้า Clearance Sales ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
 6. กรณีเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่รับสินค้า โดยสินค้าที่ได้ถูกแกะจากบรรจุภัณฑ์หรือประกอบติดตั้งแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการขั้นต่ำ 50% จากราคาที่ท่านซื้อมา
 1. หากมีการเปลี่ยน โอนกรรมสิทธิ์ของตัวสินค้า บริษัทฯ ถือว่าการรับประกันเป็นที่สิ้นสุด และในกรณีเอกสารสูญหาย ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกให้ใหม่
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันที่นอนรุ่น : Sharon 6' 5' 3.5'

ระยะเวลาการรับประกัน : ไม่รับประกัน

ประเภทการรับประกัน: ไม่รับประกัน

หมายเหตุ :

เนื่องจากเป็นการขนส่งโดยเอกชน เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า ตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนเซ็นรับสินค้า โดยลูกค้าสามารถแกะสินค้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าได้ทันที เพื่อตรวจสอบสินค้าที่ได้รับว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ให้ลูกค้าถ่ายรูป หรือ ถ่ายคลิป แจ้งทีมลูกค้าสัมพันธ์ ของทางบริษัทฯทราบ และปฏิเสธการรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ทันที

ขั้นตอนการรับสินค้าที่ถูกต้อง

 • ลูกค้ากรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนเซ็นต์รับสินค้า หรือ ทำการรับจากขนส่งทุกครั้ง หากลูกค้าพบว่าสินค้ามีตำหนิ หรือเสียหาย! ห้ามเซ็นต์รับสินค้าโดยเด็ดขาด!
 • และรบกวนลูกค้าแจ้งพนักงานจัดส่งณ.ตอนนั้น ว่าขอปฏิเสธการรับสินค้าเนื่องจากสินค้ามีตำหนิ และเสียหาย

***หากลูกค้าเซ็นต์รับสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ หรือ เคลม สินค้าให้กับลูกค้าได้ทุกกรณี

 

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด สินค้าแบรนด์อื่นๆ ที่นำมาจำหน่ายใน เอสบี ดีไซน์ สแควร์

เงื่อนไข เป็นไปตามที่แบรนด์ กำหนด

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex