การยกเลิกคำสั่งซื้อ การคืนสินค้าและคืนเงิน

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

          เมื่อลูกค้ากดยืนยันคำสั่งซื้อพร้อมชำระเงินเรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ www.sbdesignsquare.com จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อและนัดหมายการจัดส่งสินค้า หากยังไม่ได้รับการนยันจากเจ้าหน้าที่ ถือว่าการสั่งซื้อยังไม่สมบูรณ์

การยกเลิกคำสั่งซื้อ มี 2 กรณี

 1. ยกเลิกโดย www.sbdesignsquare.com สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ เนื่องมาจาก สินค้าไม่มีจำหน่าย, สินค้าหมดโปรโมชั่น, สินค้ายกเลิกการผลิต สินค้าไม่สามารถจัดส่งได้, ระบบเว็บไซต์ขัดข้อง และกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้สั่งซื้อได้
 2. ยกเลิกโดยผู้สั่งซื้อสินค้า สามารถยกเลิกได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนจัดส่งสินค้าเป็นเวลา 5 วัน (นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับทราบข้อความจากท่าน) โดยการคืนเงินเป็นไปตามระยะเวลาของระบบการชำระเงินและธนาคาร

สินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

 • สินค้าที่จัดส่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้
 • สินค้าสั่งผลิต สินค้าบิลท์อิน สินค้ากึ่งบิลท์อิน ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ LINE: @sbdesignsquare

 

การคืนสินค้าและคืนเงิน

หากพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้ากรุณาเตรียมหลักฐานการชำระเงิน สำหรับยืนยันกับพนักงานของเรา

ขั้นตอนการดำเนินการ (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า)

 1. แจ้งการคืนสินค้าและคืนเงิน ได้ที่ LINE: @sbdesignsquare  ในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 2. แจ้งรายละเอียดปัญหาสินค้า พร้อมแนบภาพถ่ายสินค้าที่มีปัญหาส่งให้เจ้าหน้าที่ทาง LINE
 3. ระยะเวลาดำเนินการเคลมสินค้า
  • ในกรณีสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกันเปลี่ยนคืน 7 วัน ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 - 14 วันทำการ
  • ในกรณีสินค้าที่เกินระยะรับประกันไปแล้ว  เป็นการซ่อมสินค้า  ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15-30 วันทำการ

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex