Care Instruction

เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้

วิธีการดูแลรักษา และการใช้งานที่ถูกต้องของ เฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้ 

1. ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในจุดที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากแมลง เช่น มด ปลวก มอด 

2. เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที 

3. ทำความสะอาดด้วยแปรงปัดฝุ่น ผ้านุ่มแห้งเช็ดเบาๆ หากเกิดคราบสกปรกให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำพอหมาด เช็ดทำความสะอาดแล้วตามด้วยผ้านุ่มแห้งเช็ดให้แห้งอีกครั้ง 

 

ข้อควรระวัง 

1. ไม่วางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง ความชื้นสูง ใกล้ห้องน้ำ หรือใต้แอร์ 

2. ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ในห้องที่ไม่มีอากาศถายเท หรือ อับชื้นเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา 

3. ไม่ควรนำวัสดุร้อนหรือเย็นจัด วางลงบนเฟอร์นิเจอร์ โดยไม่มีวัสดุรองรับ และหลีกเลี่ยงการขูดขีดจากปากกา และของมีคม 

4. ไม่ควรนำวัสดุที่แข็งหรือหยาบ, ผ้าเปียก, น้ำยาหรือสารเคมีมาเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 

5. ไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจนเกินไปลงบนเฟอร์นิเจอร์ 

6. เมื่อต้องการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไม่ควรใช้วิธีการลากหรือผลัก

โซฟา

วิธีการดูแลรักษา และการใช้งานที่ถูกต้องของเฟอร์นิเจอร์ประเภทโซฟา 

1. ควรจัดวางโซฟาในจุดที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากแมลง เช่น มด ปลวก มอด 

2. ควรวางบนพื้นราบ ห่างจากแหล่งความร้อนอย่างน้อย 2 ฟุต ควรห่างจากผนัง 10 ซม. โดยประมาณ เพื่อป้องกันความชื้น 

3. ควรใช้งานให้ถูกวิธี โดยใช้เพื่อนการนั่ง ไม่ควรยืน นั่งบนที่วางแขน หรือกระโดดบนโซฟา 

4. โซฟาหนังใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสะสมของครบสกปรก หากมีรอยเปื้อนให้ใช้ผ้าชุดน้ำแชมพูอ่อนๆ ถูกเบาๆ จนคราบสกปรกหลุดออก 

5. โซฟาผ้า ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากมีรอยเปื้อนควรใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแชมพูดอ่อนๆ เช็ดทำความสะอาดทันที หากเป็นโซฟาผ้าถอดซักได้ ควรส่งซักแห้งกับบริษัทที่มีความชำนาญ 

 

ข้อควรระวัง 

1. ไม่ควรใช้น้ำมันก๊าด, น้ำมันสน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ และสารเคมีมาเช็ดทำความสะอาด 

2. การใช้น้ำยาหรือครีมเช็ดทำความสะอาดโซฟาหนังบ่อยเกินไป จะทำให้หนังแข็งและไม่นิ่ม 

3. ไม่ควรนำผ้าโซฟา ซักด้วยน้ำหรือเครื่องซักผ้า ควรส่งซักแห้งเท่านั้น 

4. หลีกเลี่ยงแดด ลม หรือแรงลมจากเรื่องปรับอากาศโดยตรง เพราะอาจทำให้หนังเสื่อมสภาพ 

5. หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากปากกา และของมีคม 

6. เมื่อต้องการขนย้ายโซฟา ไม่ควรใช้วิธีการลากหรือ ผลัก จะทำให้โครงสร้างโซฟาเสียได้

ชุดรับประทานอาหาร

วิธีการดูแลรักษา และการใช้งานที่ถูกต้องของเฟอร์นิเจอร์ประเภท ชุดรับประทานอาหาร 

1. โต๊ะอาหาร หรือโต๊ะกลางที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ธรรมชาติ, หินอ่อนธรรมชาติ จะมีลวดลายที่เกิดขึ้นจริงจาก ธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดลวดลาย และต้องได้รับการดูแลรักษาที่ดี เพื่อให้มีความสวยงามคงทน 

2. ควรใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดมาเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำ แล้วตามด้วยผ้าแห้ง เมื่อมีคราบสกปรกให้รีบเช็ดออกทันทีไม่ควรทิ้งไว้เป็นเวลานาน 

3. โต๊ะอาหาร โต๊ะกลางไม้ธรรมชาติ และโต๊ะหินอ่อนธรรมชาติ ไม่ควรได้รับความชื้น หรือถูกน้ำเป็นเวลานาน เพราะความชื้นอาจทำความเสียหายกับวัสดุธรรมชาติ ควรทำความสะอาดให้แห้งเสมอ 

4. ขาโครเมียมของโต๊ะอาหาร โต๊ะกลาง และเก้าอี้ ควรหลีกเลี่ยงความชื้น และการขูดขีดจากของมีคม 

5. การใช้งานเก้าอี้ ควรใช้งานให้ถูกวิธีโดยใช้เพื่อการนั่ง ไม่ควรยืน นั่งบนที่วางแขน หรือกระโดดบนเก้าอี้ 

 

ข้อควรระวัง 

1. ไม่ควรนำวัสดุร้อนหรือเย็นจัด วางลงบนโต๊ะอาหารโดยไม่มีวัสดุรองรับ จะทำให้โต๊ะอาหารเสียหาย หากเป็นโต๊ะกระจกอาจทำให้แตกร้าวได้ หากเป็นโต๊ะหินอ่อนธรรมชาติ อาจทำให้โพลีเอสเตอร์เคลือบผิวหน้าโต๊ะหลุดร่อนได้ 

2. ไม่ควรปล่อยให้หน้าท็อปโต๊ะอาหาร เปียกชื้นเป็นเวลานาน 

3. หลีกเลี่ยงการวางของหนักบนจุดใดจุดหนึ่งของโต๊ะอาหาร 

4. หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากปากกา และของมีคม

ชุดครัว

วิธีการดูแลรักษา และการใช้งานที่ถูกต้องของเฟอร์นิเจอร์ประเภทชุดครัว 

1. ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในจุดที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากแมลง เช่น มด ปลวก มอด 

2. ควรเช็ดภาชนะต่างๆ ให้แห้งก่อนเก็บเข้าภายในตู้ เพื่อป้องกันความชื้นและเชื้อรา และจัดวางในตำแหน่งที่ถูกต้องตามการใช้งานเพื่อป้องกันภาชนะเสียหาย 

3. เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรรีบเช็ดให้แห้งทันที หากมีคราบสกปรกให้ใช้ผ้าหมาดน้ำเช็ด และตามด้วยผ้าแห้ง ไม่ควรทิ้งให้เปียกชื้นเป็นเวลานาน 

4. หมั่นตรวจสอบบริเวณท่อน้ำ และระบบประปา หากเกิดรอยรั่วให้รีบเช็ดให้แห้ง และตามช่างผู้ชำนาญโดยทันที 

5. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

ข้อควรระวัง 

1. ไม่ควรนำวัสดุร้อนหรือเย็นจัด วางบนเฟอร์นิเจอร์โดยไม่มีวัสดุรองรับ และหลีกเลี่ยงการขูดขีดจากปากกา และของมีคม 

2. ไม่ควรเตรียมอาหารด้วยกรรมวิธีสับ กระแทก บนหน้าท๊อปครัวโดยตรง ควรมีวัสดุรองรับ 

3. ไม่ควรประกอบอาหารที่ต้องใช้ความร้อนจัด หรือใช้ไฟลุกท่วม เพราะอาจทำให้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เสียหายได้ 

4. ไม่ควรปล่อยให้เปียกชื้นเป็นเวลานานๆ ควรรีบเช็ดด้วยผ้าแห้งทันที 

5. ไม่ควรนำวัสดุที่แข็งหรือหยาบ, ผ้าเปียกน้ำ, น้ำยาหรือสารเคมีที่มีสารประกอบรุนแรงในการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้ 

6. ไม่ควรใส่สิ่งของในตู้ที่มีระบบประปาและท่อน้ำมากจนเกินไป ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความผิดปกติ เช่น รอยรั่วได้ 

7. ไม่ควารเปลี่ยนแปลงสภาพ ต่อเติม หรือนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างอื่นที่ไม่ใช้การใช้งานตามปกติของชิ้นงานนั้น

เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้นอกบ้าน

วิธีการดูแลรักษา และ การใช้งานที่ถูกต้องของเฟอร์นิเจอร์สนาม

1.ควรวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากแมลง เช่น มด ปลวก มอด และ ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ไว้กลางแดดจัด

2.เพื่อยืดอายุการใช้งานและรักษาสภาพของเฟอร์นิเจอร์ให้อยู่ในสภาพที่ดี หากไม่ได้ใช้งานควรใช้ผ้าคลุมสำหรับเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งเพื่อยืดวัสดุประเภทหวายเทียมและเบาะรองนั่ง

3.หากต้องการความทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ สามารถใช้ผงซักฟอกอ่อนๆ ผสมกับน้ำอุ่น เช็ดทำความสะอาด จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง แล้วทำให้แห้งสนิท

4.เพื่อป้องกันการเกิดคราบเชื้อรา ไม่ควรพับหรือเก็บเบาะในขณะที่ยังเปียกชื้นอยู่ กรณีที่ต้องการทำความสะอาดคราบเชื้อราให้ใช้น้ำอุ่นผสมกับผงซักฟอกอ่อนๆ และสารคลอรีน (อัตราส่วน ไม่เกิน 30 มล. / น้ำ 3.8 ลิตร) ทำความสะอาด จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดและทำให้แห้งสนิท

5.เฟอร์นิเจอร์สนามที่ทำจากวัสดุหวายเทียมมีลักษณะเลียนแบบหวายธรรมชาติ อาจมีลวดลายและสีที่แตกต่างกันตามสไตล์ของสินค้า

 

ข้อควรระวัง

1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอกชนิดเข้มข้นและน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการซักล้างเพราะอาจส่งผลต่อเฟอร์นิเจอร์ได้

2.ไม่ควรนำวัสดุร้อนหรือเย็นจัดวางบนเฟอร์นิเจอร์โดยไม่มีวัสดุรองรับ เพราะอาจทำให้หน้าท๊อปโต๊ะหรือพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหายได้

3.หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากปากกาและของมีคม

ของตกแต่งบ้าน

วิธีการดูแลรักษาและข้อควรระวังของสินค้าตกแต่งบ้าน

1. ไม่วางไว้ในที่ชิ้นแฉะ เพราะจะทำให้เกิดเชื้อรา

2. หากของตกแต่งเปรอะเปื้อนฝุ่น สามารถใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดได้

3. สำหรับพรม ควรมีการดูดฝุ่นดูดฝุ่นเป็นประจำ หากเกิดคราบเปื้อนควรทำความสะอาดทันทีด้วยน้ำยาทำความ สะอาดพรมโดยเฉพาะอย่าปล่อยให้คราบตกค้าง

4. สำหรับโคมไฟแชนเดอเรีย ในส่วนของแก้วคริสตัลใช้น้ำสะอาดผสมน้ำยาพิเศษสำหรับแก้วคริสตัลและสารละลายสำหรับทำความสะอาด ใช้สเปรย์น้ำยาลงบนโคมระย้าทุกส่วนและระวังไม่ให้น้ำโดนส่วนที่เป็นไฟฟ้าเปียกชื้น ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ไม่ใช่คริสตัสอื่น ๆ ด้วยผ้านุ่มจุ่มลงในน้ำยาทำความสะอาดทั้งวัสดุทองเหลือง,สแตนเลสหรือวัสดุชนิดอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex