Le Luxe

 1. โต๊ะกลาง รุ่น Amiya ลายหินขาว สีทอง1
  โต๊ะกลางเหล็กท๊อปหิน รุ่น Amiya สีทอง
  คะแนนรีวิว:
  83%
  6
  ราคาพิเศษ ฿21,500 ราคาปกติ ฿23,900 ลด 10%
 2. โต๊ะข้าง รุ่น Alivia ลายหินขาว สีทอง1
  โต๊ะข้างสแตนเลสท๊อปหิน รุ่น Alivia สีทอง
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿17,900 ราคาปกติ ฿19,900 ลด 10%
 3. โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น #MT80510-1-180B แก้วใส/น้ำตาล
  โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น #MT80510-1-180B แก้วใส/น้ำตาล
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿11,250 ราคาปกติ ฿12,500 ลด 10%
 4. โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น #MT80510-1-180A แก้วใส/เขียว
  โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น #MT80510-1-180A แก้วใส/เขียว
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿11,250 ราคาปกติ ฿12,500 ลด 10%
 5. โต๊ะกลาง รุ่น Levenia สีโอ๊ค2
  โต๊ะกลางไม้ล้วน รุ่น Levenia สีไม้เข้ม
  คะแนนรีวิว:
  90%
  2
  ราคาพิเศษ ฿22,900 ราคาปกติ ฿25,500 ลด 10%
 6. โต๊ะข้าง รุ่น Levenia สีโอ๊ค01
  โต๊ะข้างไม้ล้วน รุ่น Levenia สีน้ำตาลเข้ม
  คะแนนรีวิว:
  100%
  2
  ราคาพิเศษ ฿12,900 ราคาปกติ ฿14,500 ลด 11%
 7. LL PENDENT LAMP#MD10160-1-250/BRASS/MDL สีทอง01
  โคมไฟแขวน รุ่น #MD10160-1-250 แก้ว/โลหะ/ทองเหลือง
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿7,830 ราคาปกติ ฿8,700 ลด 10%
 8. สีครีม1
  โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่น Fuyuki สีครีม
  คะแนนรีวิว:
  92%
  13
  ราคาพิเศษ ฿59,900 ราคาปกติ ฿66,800 ลด 10%
 9. สีครีม1
  อาร์มแชร์ผ้า รุ่น Osmo สีครีม
  คะแนนรีวิว:
  90%
  4
  ราคาพิเศษ ฿31,900 ราคาปกติ ฿36,000 ลด 11%
 10. เตียงสั่งทำขนาด 5 ฟุต รุ่น GWEN1
  เตียงสั่งทำขนาด 5 ฟุต รุ่น GWEN
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿28,170 ราคาปกติ ฿31,300 ลด 10%
 11. ARMCHAIR รุ่น MARILE สีขาว2
  อาร์มแชร์ผ้า รุ่น Marile สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  85%
  8
  ราคาพิเศษ ฿25,900 ราคาปกติ ฿28,900 ลด 10%
 12. โต๊ะข้างเตียง รุ่น NAILA-D สีขาว1
  ตู้ข้างเตียง รุ่น Naila สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  80%
  2
  ราคาพิเศษ ฿36,900 ราคาปกติ ฿41,000 ลด 10%
 13. โต๊ะเครื่องแป้ง รุ่น NAILA สีขาว1
  โต๊ะเครื่องแป้งแบบนั่ง รุ่น Naila สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  90%
  2
  ราคาพิเศษ ฿83,600 ราคาปกติ ฿92,900 ลด 10%
 14. LLโคมไฟแขวน#CPP-07234แก้วโลหะทองเหลืองKN สีทอง01
  LLโคมไฟแขวน#CPP-07234แก้วโลหะทองเหลืองKN สีทอง
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿14,760 ราคาปกติ ฿16,400 ลด 10%
 15. LLโคมไฟแขวน#KM1215P/โลหะ/ทองเหลือง/KN สีทอง01
  LLโคมไฟแขวน#KM1215P/โลหะ/ทองเหลือง/KN สีทอง
  คะแนนรีวิว:
  80%
  2
  ราคาพิเศษ ฿10,710 ราคาปกติ ฿11,900 ลด 10%
 16. LLของตกแต่ง#BYX6002L/โลหะ+แก้วทอง/ELH*** สีทอง2
  LLของตกแต่ง#BYX6002L/โลหะ+แก้วทอง/ELH***
  คะแนนรีวิว:
  80%
  2
  ฿1,190
 17. ชั้นวาง รุ่น FALLYN สีทอง1
  ชั้นโล่ง รุ่น Fallyn สีทอง
  คะแนนรีวิว:
  80%
  3
  ราคาพิเศษ ฿62,900 ราคาปกติ ฿69,900 ลด 10%
 18. สตูล HARPER สีเขียว1
  สตูล รุ่น Harper สีเขียว
  คะแนนรีวิว:
  82%
  10
  ราคาพิเศษ ฿13,600 ราคาปกติ ฿15,200 ลด 11%
 19. โซฟา รุ่น HEROKU 3 ที่นั่ง สีเขียว1
  โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่น Heroku สีเขียว
  คะแนนรีวิว:
  95%
  4
  ราคาพิเศษ ฿78,900 ราคาปกติ ฿87,900 ลด 10%
 20. LLของตกแต่ง#BYX8209-G/เรซิ่นทองดำ/S2/ELH สีทอง1
  LLของตกแต่ง#BYX8209-G/เรซิ่นทองดำ/S2/ELH Gold
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ฿1,290
 21. LLของตกแต่ง#BYX8321/เรซิ่น/ขาวลาย/S2/ELH สีขาว2
  LLของตกแต่ง#BYX8321/เรซิ่น/ขาวลาย/S2/ELH สีขาว
  คะแนนรีวิว:
  90%
  2
  ฿990
 22. CONSOLE รุ่น MICHAEL สีครีม1
  คอนโซล รุ่น Michael สีครีม
  คะแนนรีวิว:
  100%
  2
  ราคาพิเศษ ฿99,900 ราคาปกติ ฿117,900 ลด 15%
 23. โต๊ะข้าง รุ่น MICHAEL สีครีม1
  โต๊ะข้างเหล็กท๊อปไม้ รุ่น Michael สีครีม
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿35,500 ราคาปกติ ฿39,500 ลด 10%
 24. โต๊ะหนังสือ รุ่น MADDOCK สีน้ำตาล1
  โต๊ะเขียนหนังสือ รุ่น Maddock สีน้ำตาล
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿109,900 ราคาปกติ ฿122,800 ลด 11%
 25. โต๊ะหนังสือ รุ่น MICHAEL สีครีม1
  โต๊ะเขียนหนังสือ รุ่น Michael สีครีม
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿109,700 ราคาปกติ ฿121,900 ลด 10%
 26. โต๊ะอาหาร รุ่น LAKOTA-A200 สีทอง1
  โต๊ะอาหารขาสแตนเลสท๊อปไม้ รุ่น Lakota สีทอง
  คะแนนรีวิว:
  92%
  5
  ราคาพิเศษ ฿73,950 ราคาปกติ ฿87,000 ลด 15%
 27. โต๊ะกลางLAKOTA-C สีดำ1
  โต๊ะกลางสแตนเลสท๊อปไม้ รุ่น Lakota สีทอง
  คะแนนรีวิว:
  90%
  2
  ราคาพิเศษ ฿59,415 ราคาปกติ ฿69,900 ลด 15%
 28. LLโคมไฟตั้งพื้น#JHFL517141/โลหะ/ทอง/JH สีทอง1
  LLโคมไฟตั้งพื้น#JHFL517141/โลหะ/ทอง/JH สีทอง
  คะแนนรีวิว:
  80%
  5
  ราคาพิเศษ ฿20,610 ราคาปกติ ฿22,900 ลด 10%
 29. โซฟา รุ่น Histon สีครีม
  โซฟา รุ่น Histon สีครีม
  คะแนนรีวิว:
  91%
  223
  ฿54,900 จาก ฿62,000 ลด 11%
 30. โซฟา รุ่น Fuyuki สีครีม
  โซฟา รุ่น Fuyuki สีครีม
  คะแนนรีวิว:
  88%
  56
  ฿34,900 จาก ฿38,800 ลด 10%
 31. โซฟา รุ่น Festonia สีน้ำตาล
  โซฟา รุ่น Festonia สีน้ำตาล
  คะแนนรีวิว:
  90%
  74
  ฿39,900 จาก ฿44,600 ลด 11%
 32. เตียงนอน รุ่น Nitoya
  เตียงนอน รุ่น Nitoya
  คะแนนรีวิว:
  88%
  38
  ฿136,900 จาก ฿152,900 ลด 10%
 33. ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น La Viera สีเทาอ่อน01
  ชุดห้องนอน ขนาด 6 ฟุต รุ่น La Viera
  คะแนนรีวิว:
  100%
  1
  ราคาพิเศษ ฿41,900 ราคาปกติ ฿51,600 ลด 19%
 34. โซฟา รุ่น Funicello สีน้ำตาลอ่อน-00
  โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่น Funicello สีน้ำตาลอ่อน
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿59,900 ราคาปกติ ฿71,200 ลด 16%
 35. สตูลและม้านั่ง รุ่น Henesia สีน้ำตาล-00
  อาร์มแชร์ผ้า รุ่น Henesia สีน้ำตาล
  คะแนนรีวิว:
  85%
  62
  ราคาพิเศษ ฿6,900 ราคาปกติ ฿12,000 ลด 43%
 36. ไซด์บอร์ด รุ่น Usado-00
  ไซด์บอร์ด รุ่น Usado สีดำ
  คะแนนรีวิว:
  95%
  112
  ราคาพิเศษ ฿45,900 ราคาปกติ ฿51,100 ลด 10%
 37. ชุดวางทีวีและตู้โชว์ รุ่น Scenario สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดวางทีวีและตู้โชว์ รุ่น Scenario สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿154,900 ราคาปกติ ฿179,200 ลด 14%
 38. ชุดวางทีวีและตู้โชว์ รุ่น Scenario สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ-00
  ชุดวางทีวีและตู้โชว์ รุ่น Scenario สีเข้มลายไม้ธรรมชาติ
  คะแนนรีวิว:
  80%
  1
  ราคาพิเศษ ฿138,900 ราคาปกติ ฿160,500 ลด 13%
 39. LA VELA ชั้นโล่ง BS245-40-00
  LA VELA ชั้นโล่ง BS245-40
  ราคาพิเศษ ฿156,900 ราคาปกติ ฿182,600 ลด 14%