บัตรเครดิตธนชาต (Tbank) และ บัตรเครดิตทหารไทย (TMB) : ชำระเต็มจำนวน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท

 

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 200 บาท

 

หมายเหตุ - จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท / 1 บัญชีลูกค้า

(คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม)  / ร้านค้าออนไลน์ / ธนาคาร / ตลอดรายการ

 

บัตรเครดิตทีเอ็มบี

ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ THFOL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (3 บาท/ครั้งตลอดรายการ)

 

บัตรเครดิตธนชาต

ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ THFOL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 (3 บาท/ครั้งตลอดรายการ)

 

เงื่อนไขบัตรเครดิตทีเอ็มบี และธนชาต

  1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
  2. เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการโดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ร้านค้าออนไลน์ / ธนาคาร / ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
  3. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
  4. กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
  5. ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  6. ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบีภายใน 2 รอบบัญชี และสำหรับบัตรเครดิตธนชาตภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
  7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  8. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรงกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558 (สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี) หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต)

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex