เครดิตธนาคารกสิกร (Kbank) : รับ K Point สูงสุด X5

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ (เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวน)

ระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566

 

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป*

รับ K Point

5,000

X3

20,000

X4

50,000

X5

 

จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 8,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ พิมพ์ OL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข :

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ OL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ
 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS ร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Advice, AIS Store, Banana IT, Big C Online, Boonthavorn, Central Online, dtac online, Firster, H& M Online, Home Pro, Ikea, Index Living Mall, JD Central, JIB, King Power Online, LAZADA, Lotus's Online, Maknet, Makro Click, Nocnoc.Com, Officemate, Power Buy, SB Design Square, SCG, Sephora, Shopee, Supersports.co.th, Thaiwatsadu, Tohome, Tops Online, True Online, TV Direct, Villa Market, Zara ระหว่าง1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566
 • พิเศษ 1 ยอดใช้จ่าย 5,000 บาท/เซลส์สลิป รับ K Point เพิ่ม X3, ยอดใช้จ่าย 20,000 บาท/เซลส์สลิป รับ K Point เพิ่ม X4

และยอดใช้จ่าย 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับ K Point เพิ่ม X5

 • จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 8,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point เพิ่มในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และบัตรเครดิต Line Points ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • การใช้จ่ายเฉพาะซื้อสินค้ากับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ จะต้องเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย ทางช่องทางการชำระเงินของเว็บไซต์กับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ รายการชำระเงินผ่านช่องทาง Dolfin Wallet/ Rabbit Line Pay/ ShopeePay/ True Money Wallet และช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยทางระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ที่ร่วมรายการไม่สามารถร่วมรายการรับ K Point เพิ่มนี้ได้
 • รายการใช้จ่ายชำระค่าบริการรายเดือน จ่ายบิลต่างๆ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ AIS Online Store/ Dtac Online Store/ True Online Store และเว็บไซต์ออนไลน์ที่ร่วมรายการที่มีบริการดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • K Point ไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกคืนสินค้า หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้นำคะแนน K Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะขอคืนคะแนน K Point จากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเข้าคะแนน K Point ให้
 • เฉพาะรายการใช้จ่ายทางออนไลน์กับร้านค้าที่ร่วมรายการและเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888
 1. เครดิตธนาคารกสิกร (Kbank) : ชำระเต็มรับ K Point เพิ่มรวมสูงสุด X15

ระยะเวลาวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดโปรโมชั่น :

 

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป*

พิเศษ 1

รับ K Point เพิ่มสูงสุด X10*

พิเศษ 2

รับ K Point  เพิ่ม X5*

Double Date เฉพาะวันที่

7.7/ 8.8/ 9.9/ 10.10

2,000

X4

X5

8,000

X5

X5

20,000

X10

X5

 

พิเศษ 1* จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 8,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

พิเศษ 2* จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 4,000 คะแนน/ท่าน/วัน Double Date และสูงสุด 16,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ พิมพ์ OL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)   

เงื่อนไข :

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ OL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ
 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS ร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Advice, AIS Store, Banana IT, Big C Online, Boonthavorn, Central Online, dtac online, Firster, H& M Online, Home Pro, Ikea, Index Living Mall, JD Central, JIB, King Power Online, LAZADA, Lotus's Online, Maknet, Makro Click, Nocnoc.Com, Officemate, Power Buy, SB Design Square, SCG, Sephora, Shopee, Supersports.co.th, Thaiwatsadu, Tohome, Tops Online, True Online, TV Direct, Villa Market, Zara ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 65 – 31 ต.ค. 65
 • พิเศษ 1 ยอดใช้จ่าย 2,000 – 7,999 บาท/เซลส์สลิป รับ K Point เพิ่ม X4 เท่ากับ 320 คะแนน, ยอดใช้จ่าย 8,000 – 19,999 บาท/เซลส์สลิป รับ K Point เพิ่ม X5 เท่ากับ 1,600 คะแนน และยอดใช้จ่าย 20,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับ K Point เพิ่ม X10 เท่ากับ 8,000 คะแนน
 • พิเศษ 1 จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 8,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • พิเศษ 2 เฉพาะวัน 7 ก.ค. 65, 8 ส.ค. 65, 9 ก.ย. 65, 10 ต.ค. 65 ยอดใช้จ่าย 2,000 – 7,999 บาท/เซลส์สลิป รับ K Point เพิ่ม X5 เท่ากับ 400 คะแนน, ยอดใช้จ่าย 8,000 – 19,999 บาท/เซลส์สลิป รับ K Point เพิ่ม X5 เท่ากับ 1,600 คะแนน และยอดใช้จ่าย 20,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับ K Point เพิ่ม X5 เท่ากับ 4,000 คะแนน
 • พิเศษ 2 จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 4,000 คะแนน/ท่าน/วัน Double Date และสูงสุด 16,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point เพิ่มในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และบัตรเครดิต Line Points ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • การใช้จ่ายเฉพาะซื้อสินค้ากับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ จะต้องเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย ทางช่องทางการชำระเงินของเว็บไซต์กับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ รายการชำระเงินผ่านช่องทาง Dolfin Wallet/ Rabbit Line Pay/ ShopeePay/ True Money Wallet และช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยทางระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ที่ร่วมรายการไม่สามารถร่วมรายการรับ K Point เพิ่มนี้ได้
 • รายการใช้จ่ายชำระค่าบริการรายเดือน จ่ายบิลต่างๆ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ AIS Online Store/ Dtac Online Store/ True Online Store และเว็บไซต์ออนไลน์ที่ร่วมรายการที่มีบริการดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • K Point ไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกคืนสินค้า หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้นำคะแนน K Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะขอคืนคะแนน K Point จากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเข้าคะแนน K Point ให้
 • เฉพาะรายการใช้จ่ายทางออนไลน์กับร้านค้าที่ร่วมรายการและเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex