บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย   รับ K Point สูงสุด X20*/**

ต่อที่ 1 รับ K Point สูงสุด X10* (1 ต.ค. 64 – 31 ม.ค. 65)

 

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

รับ K Point

2,000-7,999 บาท

X4

8,000-19,999 บาท

X5

20,000 บาทขึ้นไป

X10

 

(จำกัดรับ K Point สูงสุด 40,000 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 160,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)

 

ต่อที่ 2 ใช้จ่ายสูงสุด 100 ท่านแรก สะสมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 100,000 บาท**

รับ K Point เพิ่ม X10**(จำกัดรับ K Point สูงสุด 40,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ พิมพ์ OL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)   

 

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ OL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ
 • ยอดใช้จ่าย 2,000 – 7,999 บาท/เซลส์สลิป รับ K Point X4 เท่ากับ 320 คะแนน, ยอดใช้จ่าย 8,000 – 19,999 บาท/เซลส์สลิป

รับ K Point X5 เท่ากับ 1,600 คะแนน และ ยอดใช้จ่าย 20,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับ K Point X10 เท่ากับ 8,000 คะแนน

 • จำกัดรับ K Point สูงสุด 40,000 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 160,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • **ผู้มีสิทธิ์ได้รับ K Point เพิ่ม X10 ต้องมียอดใช้จ่ายสูงสุด 100 ท่านแรก สะสมขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยกับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ
 • จำกัดรับ K Point สูงสุด 40,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • *** ส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด
 • */**ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • K Point ไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกคืนสินค้า หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้นำคะแนน K Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะขอคืนคะแนน K Point จากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเข้าคะแนน K Point ให้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และบัตรเครดิต Line Points ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • เฉพาะรายการใช้จ่ายทางออนไลน์กับร้านค้าที่ร่วมรายการและเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex