บัตรเครดิตกสิกรไทย (Kbank) : ชำระเต็มจำนวน +  รับ K Point สูงสุด 120,000 คะแนน**

รายละเอียดโปรโมชั่น : รับ K Point สูงสุด 120,000 คะแนน**

 

ยอดจ่าย/เซลล์สลิป คะแนน K PONT
2,000 - 7,999 บาท 600 คะแนน
8,000 - 19,999 บาท 2,500 คะแนน
20,000 บาทขึ้นไป 8,000 คะแนน

 

(จำกัดรับ K POINT สูงสุด 40,000.- คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 120,000 คะแนน/ท่าน/คลอดรายการ)

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ พิมพ์ OL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 454588 (ครั้งละ 3 บาท)

 

พิเศษ ใช้จ่ายสูงสุด 100 ท่านแรก สะสมยอดใช้จ่ายขั้นต่า 50,000 บาท

รับคะแนน K Point เพิ่ม 20,000 คะแนน***

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564

** สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ OL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ

 • จากัดรับ K Point สูงสุด 40,000 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 120,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • เฉพาะรายการใช้จ่ายทางออนไลน์กับร้านค้าที่ร่วมรายการและเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชาระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกคืนสินค้า หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้นาคะแนน K Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะขอคืนคะแนน K Point จากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเข้าคะแนน K Point ให้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระเงินตามข้อกาหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point
 • คะแนน K Point ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

*** ผู้มีสิทธิ์ได้รับคะแนน K Point เพิ่ม 20,000 คะแนน ต้องมียอดใช้จ่ายสูงสุด 100 ท่านแรก/ตลอดรายการ สะสมขั้นต่า 50,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยกับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ

 • คะแนน K Point ไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

**/*** ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

  • เงื่อนไขเป็นไปตามกาหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex