บัตรเครดิตกสิกรไทย (KBANK) : รับคะแนน K Point สูงสุด X5*

          ระยะโปรโมชั่น : 1 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป* รับคะแนน K Point
5,000

X3

(K Point ปกติ 200 คะแนน + K Point พิเศษ 400 คะแนน)

20,000

X4

(K Point ปกติ 800 คะแนน + K Point พิเศษ 2,400 คะแนน)

50,000

X5

(K Point ปกติ 2,000 คะแนน + K Point พิเศษ 8,000 คะแนน)


 

*เงื่อนไข

• สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ OL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ 

• ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS ร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Advice, AIS Online Store, Banana IT, BnB Home, Big C Online, CENTRAL APP, DO Home, dtac online Store, Firster, Gourmet Market & Home Fresh Mart Online, H&M Online, Home Pro Online, Ikea, Index Living Mall, JIB, King Power Online, Lotus's Shop Online, Makro Click, Makro Pro, Nocnoc.Com, Officemate, Power Buy, Studio7 thailand.com, SCG Home, SCG Home Experience, Sephora, SB Design Square, tohome.com, topvalue.com, Tops Online, True Online Store, TV Direct, Villa Market, Zara, บุญถาวร.com, ไทวัสดุ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

• วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ: ยอดใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point X3 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 200 คะแนน และ K Point พิเศษ 400 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point X4 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 800 คะแนน และ K Point พิเศษ 2,400 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point X5 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 2,000 คะแนน และ K Point พิเศษ 8,000 คะแนน)

• จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 8,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ 

• วิธีการคำนวณคะแนน K Point ปกติ: บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาทจะได้รับคะแนน K Point ปกติ 1 คะแนน ยกเว้น บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ 2 คะแนน และบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตร 

• ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจบโครงการ • กรณีที่ผู้ถือบัตร มีการลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิต มากกว่า 1 ใบ ธนาคารขอสงวนสิทธิเข้าคะแนนสะสมพิเศษในบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในโครงการ

• สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT Credit Card และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

• การใช้จ่ายเฉพาะซื้อสินค้ากับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ จะต้องเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย ทางช่องทางการชำระเงินของเว็บไซต์กับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ รายการชำระเงินผ่านช่องทาง Dolfin Wallet/ Rabbit Line Pay/ ShopeePay/ True Money Wallet และช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยทางระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ที่ร่วมรายการไม่สามารถร่วมรายการรับ K Point เพิ่มนี้ได้

• รายการใช้จ่ายชำระค่าบริการรายเดือน จ่ายบิลต่างๆ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ AIS Online Store/ Dtac Online Store/ True Online Store และเว็บไซต์ออนไลน์ที่ร่วมรายการที่มีบริการดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

• ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง 

• คะแนน K Point พิเศษไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

• ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point พิเศษ

• ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บคะแนน K Point พิเศษจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้คะแนน K Point พิเศษไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกคืนสินค้า หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้นำคะแนน K Point พิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตแล้ว

• เฉพาะรายการใช้จ่ายทางออนไลน์กับร้านค้าที่ร่วมรายการและเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น 

• เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

•  ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex