บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (BBL) : ชำระเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15%

รายละเอียดโปรโมชั่น วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 30 เมษายน 2568

ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

 • วันจันทร์-วันพฤหัสบดี     รับเครดิตเงินคืน 10% (ไม่จำกัดการแลกคะแนน)
 • วันศุกร์ -วันอาทิตย์          รับเครดิตเงินคืน 15% (จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 50,000 คะแนน/เซลส์สลิป)
 • ทุกวันที่ 16 – 20 ของเดือน แลกรับเครดิตเงินคืน 15%
 • SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการซื้อสินค้าที่ท่านต้องการแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards

  พิมพ์ HOME ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

·        สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าทั้งหน้าร้านและออนไลน์ โดยชำระแบบเต็มจำนวน (ไม่รวมรายการแบ่งชำระ) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 30 เมษายน 2568

·        ผู้ถือบัตรเครดิตต้องลงทะเบียนทาง SMS  เพื่อรับเครดิตเงินคืน ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการซื้อสินค้าที่ท่านต้องการแลกคะแนนสะสม พิมพ์ HOME ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง) 

·        ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS รับเครดิตเงินคืนเฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ 

·        วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เมื่อใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + แลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 10%(100 บาท) ไม่จำกัดการแลกคะแนน 

·        วันศุกร์ -วันอาทิตย์ เมื่อใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + แลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 15% (150 บาท) จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 50,000 คะแนน/เซลส์สลิป

·        การแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ต้องแลกเต็มจำนวน (ทุก 1,000 คะแนน) หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน และสามารถแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น 

·        สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards แลกรับเครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย, บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa, บัตร Corporate / Purchasing  และบัตรเสริมทุกประเภท ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน

·        ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย ไม่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้

·        คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากยอดคะแนนสะสม Thank You Rewards ในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

·        ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ได้ชำระเงินตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว และยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิ์โปรโมชั่น

·        ธนาคารมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านภายใน 90 วัน หลังทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต(คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) ไปลดยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้ 

·        ตรวจสอบคะแนนสะสมได้เองที่แอปพลิเคชัน โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร.0 2638 4000 กด 1522

ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000

      บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (BBL) : ชำระเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15%

รายละเอียดโปรโมชั่น วันที่ 16 เมษายน 2565 – 15 เมษายน  2566

 

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

 • วันจันทร์-วันพฤหัสบดี แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • วันศุกร์ -วันอาทิตย์ แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
 • ทุกวันที่ 16 – 20 ของเดือน แลกรับเครดิตเงินคืน 15%
 • (จำกัดการรับเครดิต เงินคืน สูงสุด 7,500 บาท/เซลส์สลิป หรือยอดซื้อ 50,000 บาท/เซลส์สลิป)SMS ภายในวันที่ทำรายการซื้อสินค้าที่ท่านต้องการแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards พิมพ์ HOME ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ซื้อสินค้า ณ ร้านค้า หรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ ระหว่าง วันที่ 16 เมษายน 2565 – 15 เมษายน 2566
 • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ประสงค์จะแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards เพื่อรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียนทาง SMS พิมพ์ HOMEตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) SMS ทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการซื้อสินค้าที่ท่านต้องการแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards
 • รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี
 • รับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน ทุกวันศุกร์ -เสาร์ –อาทิตย์
 • รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน ทุกวันที่ 16-20 ของเดือน
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 7,500 บาท/เซลส์สลิป( หรือยอดซื้อ 50,000 บาท/เซลส์สลิป)
 • การแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ต้องแลกเต็มจำนวน (ทุก 1,000 คะแนน) หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสมเพียงบางส่วน และสามารถแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards เท่าที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น ตรวจสอบคะแนนสะสมได้เองที่โมบาย แบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร.0 2638 4000 กด 1522
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • คะแนนสะสม Thank You Rewards จะถูกหักออกจากยอดคะแนนสะสม Thank You Rewards ในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards แลกรับเครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank You Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม, บัตรเครดิตแอร์เอเชีย และบัตรเสริมทุกประเภท ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสมรับเงินคืน
 • บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร บัตรเครดิตส่วนราชการ และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย ไม่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด หรือ เครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ได้ชำระเงินตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว และยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิ์โปรโมชั่น
 • สำหรับการแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards เพื่อรับเครดิตเงินคืน ธนาคารคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรและดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วัน และจะแสดงรายการในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

                สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex