เซ็นทรัล พลาซ่า เวสท์เกต

Open Everyday เปิดบริการทุกวัน

• วันจันทร์ - ศุกร์ 
11.00 น. - 21.00 น. 

• วันหยุดเสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์

10.00 น. - 22.00 น.