Kuche x Habitat Get back up to 5,000.-

Kuche x Habitat Get back up to 5,000.-

เมื่อซื้อชุดครัว Kuche รับฟรี!! Habitat Gift Card สูงสุด 5,000.-*

ซื้อครบ 150,000 บาทขึ้นไป รับ Gift Card มูลค่า 3,000.-

ซื้อครบ 250,000บาทขึ้นไป รับ Gift Card มูลค่า 5,000.-


เงื่อนไข

-  ยอดซื้อหลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้ว,ยอดซื้อไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ลูกค้าจะได้รับ Gift Card เมื่อชำระครบ 100%

- กำหนดรับ Gift Card ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62 และกำหนดใช้ Gift Card ถึงวันที่ 31 ก.ค. 62

- ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด

- Habitat Gift Card เปรียบเสมือนเงินสด บริษัทไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย หรือชำรุดทุกกรณี

- ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2562


*ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯกำหนด

ค้นหา

{{localeTagLabel(tag)}}

แท็กแนะนำ

{{localeTagLabel(tag)}}