สินค้าหมวดชุดโซฟา

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดโซฟา และเก้าอี้พักผ่อน

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์หมวดชุดโซฟา และเก้าอี้พักผ่อนนี้ มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการ

  รับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้

  1. กลไกการปรับระดับมีปัญหาจากการใช้งานปกติ

  2. สปริงหรือโฟมที่เบาะโซฟาเกิดการยุบตัวเกิน 1.5 นิ้ว

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ความเสียหายของวัสดุหุ้ม เช่น รอยขีดข่วน, หมอง,   ซีด, สนิม, ขาด, หลุด,ถลอก, ลอก, ขาหัก, ขาเป็นรอย ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดตามธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี