นโยบายการรับประกันสินค้า

ด้วยประสบการณ์การผลิตเฟอร์นิเจอร์มากกว่า 40 ปี สินค้าของ เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลายทางด้านคุณภาพสินค้า เพราะเราให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ และสินค้าที่มีมาตรฐานสากล โดยผ่านกระบวนการการผลิต และการทดสอบการใช้งานจริงที่ได้มาตรฐานสูงสุด เราจึงมั่นใจในคุณภาพสินค้า ยืนยันด้วยการรับประกันคุณภาพสินค้า (Limited Warranty) ซึ่งจะครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ และข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้าภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน

กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกันสินค้า เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า หากไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรือใบรับประกันสินค้ามาแสดง