สินค้าหมวดชุดห้องทำงาน

เงื่อนไขในการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดห้องทำงาน

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องทำงาน แยกตามประเภท ดังนี้

- สินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร รับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 1 ปี นับ จากวันที่ส่งสินค้า เฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท บานพับ และรางลิ้นชักชนิดลูกล้อ รับประกันคุณภาพ จากการเสียหายของชิ้นส่วนเป็นเวลา 20 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

- สินค้าชุดเก้าอี้สำนักงานการรับประกันสินค้าจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนประเภท โช๊คอัพ และโช๊คแก๊ส เป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปโต๊ะทำงาน ความเสียหายจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า