สินค้าหมวดสินค้าตกแต่ง

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด สินค้าตกแต่ง

กรณีสินค้าชำรุดจากการผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ

โดยลูกค้าต้องนำใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ใบเสร็จ) มาแสดงด้วยทุกครั้ง ณ สาขาที่ซื้อ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ภายในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าเท่านั้น