สินค้าหมวดชุดรับประทานอาหาร

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้าหมวด ชุดรับประทานอาหาร

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ชุดรับประทานอาหารนี้ ครอบคลุมสินค้าประเภท โต๊ะอาหาร, เก้าอี้, โต๊ะกลาง โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้า

• การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของหน้าท็อปโต๊ะอาหาร ท็อปโต๊ะกลาง

• การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงการเสียหายจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, หมอง, ซีด, สนิม, ขาด, หลุด, ความเสียหายจากน้ำ, เปียก, ชื้น, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี