Product Question Answer

Women Epilator Shaver Mini Shaver Lady Hair Removal Trimmer เครื่องกำจัดขน

คุณสมบัติ

 • เครื่องโกนหนวด 3 in 1 การกำจัดขนและการตกแต่งและการสร้างแบบจำลอง
 • พอร์ตชาร์จ Type-c, ความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่ความหนาแน่นสูง
 • เหมาะสำหรับการโกนอย่างล้ำลึกบริเวณที่มีผมงอกสามารถทำความสะอาดได้ทั้งตัว
 • รูปทรงคล้ายสบู่ยางนุ่มออกแบบป้องกันการลื่นไถลขนาดเล็กและพกพา
 • หัวมีดลอยตัวแบบยืดหยุ่นใช้งานได้สบายกว่าและไม่ทำร้ายผิว
 • หัวมีดฟันชนิด R ชนิดละเอียดสามารถตัดขนสั้นต่ำกว่า 3 มม
 • หัวโกนรูปตาข่ายกว้างลอยบางพิเศษออกแบบแกว่งสองทิศทาง
 • ส่วนโค้งที่กระชับผิวหนังเทคโนโลยีฟันที่ละเอียดเพื่อให้คุณรู้สึกไม่เจ็บปวดเมื่อโกนหนวด กันน้ำ IPX7 และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้

คำแนะนำตัวบ่งชี้

 • สถานะการทำงาน:
 • ไฟสีขาวกำลังติด: แบตเตอรี่ 20% -100%
 • ไฟสีแดงกระพริบ: แบตเตอรี่น้อยกว่า 20%
 • เมื่อความจุของแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% เครื่องโกนหนวดจะปิดอัตโนมัติ

การชาร์จ

 • เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ความจุต่ำกว่า 100% ไฟสีขาวจะกะพริบ
 • หลังจากชาร์จเต็มแล้วไฟสีขาวจะสว่างขึ้น

ล็อคเครื่องโกนหนวด

 • กดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้ 3-5 วินาทีจนกระทั่งไฟสีแดงกะพริบสามครั้ง
 • กดค้างไว้ประมาณ 5-7 วินาทีจนกระทั่งไฟสีขาวสีแดงกะพริบสามครั้งเพื่อปลดล็อกและเปิดเครื่อง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. รับประกันศูนย์ไทย 6 เดือน การรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยดูจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
 2. การรับประกันสินค้าจะคุ้มครองเฉพาะปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตเท่านั้นไม่รวมถึงการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
 3. การรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงทันทีหาก
 • สินค้าชำรุด ซึ่งเกิดจากการตกหล่น สภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภูมิอากาศสุดขั่ว กระแสไฟฟ้าลัดวงจร การใช้งานผิดวิธี ใช้งานผิดจากที่คู่มือการใช้งานกำหนด และ/หรือ ความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน
 • สินค้าชำรุดจากการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
 • สินค้ามีการดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมแซมโดยบุคคลที่มิใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
 • การรับประกันสินค้าหมดอายุ
 1. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความผิดปกติ เสียหาย หรือการสูญหายที่เกิดจากการขนส่งในทุกกรณี
 2. การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงค่าจัดส่ง ค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการนาส่งเพื่อเคลมประกันสินค้า
 3. ลูกค้าจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อ ประกอบด้วยใบเสร็จ รหัสสินค้ำ (serial number) บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทุกชิ้น เพื่อนำมาแสดงสำหรับการเคลมสินค้า
 4. การเปลี่ยนสินค้าใหม่
 • ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากทางร้าน หากพบว่าสินค้ามีปัญหาบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

 

**หากสินค้าที่ต้องได้รับการเปลี่ยนสินค้าใหม่ เลิกผลิต หรือไม่มีของคงคลัง ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่ใกล้เคียงและ/หรือมีมูลค่าเท่ากัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอคืนสินค้าทุกกรณี

Displaying Questions

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex