ภูเก็ต

ภูเก็ต ถ.เฉลิมพระเกียรติ (ตรงข้าม Big C)

Open Everyday เปิดบริการทุกวัน

• 10.00 น. - 21.00 น.

การเดินทาง

- รถส่วนตัว : ถ.เฉลิมพระเกียรติ ฝั่งตรงข้าม Big C

ติดต่อ

24 หมู่ที่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

24 หมู่ที่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Tel 076-304-155 FAX 076-304-165-6

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex