บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) : รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 38,000 บาท 

ระยะเวลาโปรโมชั่น:  1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566
รายละเอียดโปรโมชั่น : รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 38,000 บาท 

ยอดใช้จ่าย/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน*
25,000 – 59,999 บาท 250 บาท
60,000 – 149,999 บาท 1,000 บาท
150,000 บาทขึ้นไป 3,800 บาท

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,800 บาท/ ท่าน/ วัน และจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 38,000 บาท/ ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

**ส่ง SMS ลงทะเบียนช้อปออนไลน์ พิมพ์ SBN3 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333
 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

***บัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง CardX ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

**ยกเว้น CardX MY TRAVEL /SCB MY TRAVEL

เงื่อนไข  

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 38,000 บาท**

·          สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL เมื่อใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่ ช่องทางออนไลน์ www.sbdesignsquare.com   ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้

·          เมื่อมียอดใช้จ่าย 25,000 - 59,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท , ยอดใช้จ่าย 60,000 – 149,999 บาท/ 
เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,800 บาท 

·          จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,800 บาท/ ท่าน / วัน หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 38,000 บาท / ท่าน / ร้าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·          เมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ www.sbdesignsquare.com   ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ SBN3 วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) 

·          ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินสะสมต่อวันที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

·          เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนดภายใน 60 วันทำการ หลังทำรายการ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป 

·          กรณีที่มีการลงทะเบียนและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน คาร์ดเอกซ์ และธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสูงสุด โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·               เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้  

·          สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของคาร์ดเอกซ์ และธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคารกำหนด   

·          ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับคาร์ดเอกซ์ และธนาคาร

·          รายการที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ได้แก่ รายการแบ่งชำระ 0% ดีจัง และรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป CardX/SCB EASY หรือ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 หรือ ลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777, ร้านค้าเช่า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกทุกกรณี 

    เครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) : ชำระเต็ม รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท

ระยะเวลาวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565

  รายละเอียดโปรโมชั่น :

 

ยอดใช้จ่ายสะสม/ เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

25,000 – 49,999 บาท

250 บาท

50,000 – 79,999 บาท

900 บาท

80,000 – 149,999 บาท

1,800 บาท

150,000 บาทขึ้นไป

3,800 บาท

 

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,800 บาท/ ท่าน/ วัน

**จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท/ ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ชำระเต็มจำนวน > ช้อปออนไลน์ พิมพ์ SBR วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

หมายเหตุ : ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS

เงื่อนไข :

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่ผ่าน sbdesignsquare.com ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
 • เมื่อลูกค้าชำระแบบเต็มจำนวนผ่านช่องทางออนไลน์ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SBR วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียน) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
 • ผู้ถือบัตรฯ ต้องมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน และยอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนจะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 25,000 – 49,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 250 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 50,000 – 79,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 900 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 80,000 – 149,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 150,000 บาทขึ้นไป/ วัน รับเครดิตเงินคืน 3,800 บาท
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,800 บาท /ท่าน/วัน และจำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท/ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยกเว้นรายการผ่อนชำระ บริการแบ่งชำระ 0% ดีจัง, บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center, ร้านค้าเช่า , รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้นใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

เงื่อนไขรวม

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหาขอให้ติดต่อกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่น ๆ ของธนาคาร
 • ธนาคาร และB. Design Square มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ S.B. Design Square เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex