บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) : เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่สาขา และ ช่องทางออนไลน์ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 44,000 บาท*ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย  5 มกราคม – 31 มีนาคม 2567

ยอดใช้จ่าย/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน*
8,000-14,999 บาท  120 บาท
15,000-34,999 บาท 300 บาท
35,000-54,999 บาท 800 บาท
55,000-79,999 บาท 1,300 บาท
80,000-119,999 บาท 2,000 บาท
120,000-169,999 บาท 3,500 บาท
ตั้งแต่ 170,000  บาท 5,500 บาท

• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ ท่าน/ วัน หรือ 

• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 44,000 บาท / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 

• ยกเว้นบัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL และ SCB M ทุกประเภท

ลงทะเบียน SMS  รับสิทธิ์ช้อปออนไลน์ พิมพ์  FMO1 วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

เงื่อนไข *รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 44,000 บาท**

•  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL และ SCB M ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ  ได้แก่  ร้านค้าที่ร่วมรายการ ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ตรงของร้านค้าที่ร่วมรายการ ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ตรงของร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567  จะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้

•  เมื่อมียอดใช้จ่าย 8,000 - 14,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท , ยอดใช้จ่าย 15,000 – 34,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท, ยอดใช้จ่าย 35,000 – 54,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท,ยอดใช้จ่าย  55,000 – 79,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท,ยอดใช้จ่าย  80,000 – 119,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท,ยอดใช้จ่าย  120,000 – 169,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 170,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,500 บาท 

•  จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ ท่าน / วัน หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 44,000 บาท / ท่าน / ร้าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

•  เมื่อใช้จ่ายที่สาขาร้านค้าที่ร่วมรายการผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ FMU1 และเมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์กับเว็ปไซน์ร้านค้าที่ร่วมรายการผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ FMO1 วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) 

•  ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินสะสมต่อวันที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

•  เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนดภายใน 90 วันทำการ หลังทำรายการ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป 

•  กรณีที่มีการลงทะเบียนและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน คาร์ดเอกซ์ และธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสูงสุด โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

•  เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้  

•  สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของคาร์ดเอกซ์ และธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคารกำหนด   

•  ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับคาร์ดเอกซ์ และธนาคาร

•  รายการที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ได้แก่ รายการแบ่งชำระ 0% ดีจัง และรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป CardX/SCB EASY หรือ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 หรือ ลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777, ร้านค้าเช่า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกทุกกรณี  แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน**

• สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท สามารถแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และ ช่องทางออนไลน์ตรงของร้านค้าที่ร่วมรายการ

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขรวม */**/***

• บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

• ร้านค้าที่ร่วมรายการทุกสาขา กรณีที่ผู้ถือบัตร เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมาพร้อมกันหลายรายการในช่วงเวลาเดียวกันภายใต้ร้านค้าที่ร่วมรายการทุกสาขาและ ช่องทางออนไลน์ทางคาร์ดเอกซ์ และ ธนาคารจะทำการตรวจสอบตามเงื่อนไขของรายการ และมอบสิทธิพิเศษที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือบัตรที่ปฏิบัติตามเงื่อนที่บริษัทและธนาคารกำหนด 

• ขอสงวนสิทธิ์ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทาง คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต แม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทาง คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ก็ตาม 

• ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

• รายการแบ่งชำระ 0% ดีจัง และรายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานการณ์เป็นสมาชิกบัตรฯ  ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด

• กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้คาร์ด เอกซ์ และธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน

• กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและคาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น    

• คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อร้านค้าจำหน่ายสินค้าได้โดยตรง

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของคาร์ดเอกซ์ และธนาคาร

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคารและร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

• ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน

    เครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) : ชำระเต็ม รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท

ระยะเวลาวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565

  รายละเอียดโปรโมชั่น :

 

ยอดใช้จ่ายสะสม/ เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

25,000 – 49,999 บาท

250 บาท

50,000 – 79,999 บาท

900 บาท

80,000 – 149,999 บาท

1,800 บาท

150,000 บาทขึ้นไป

3,800 บาท

 

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,800 บาท/ ท่าน/ วัน

**จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท/ ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ชำระเต็มจำนวน > ช้อปออนไลน์ พิมพ์ SBR วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

หมายเหตุ : ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS

เงื่อนไข :

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่ผ่าน sbdesignsquare.com ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
 • เมื่อลูกค้าชำระแบบเต็มจำนวนผ่านช่องทางออนไลน์ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SBR วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียน) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
 • ผู้ถือบัตรฯ ต้องมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน และยอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนจะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 25,000 – 49,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 250 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 50,000 – 79,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 900 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 80,000 – 149,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 150,000 บาทขึ้นไป/ วัน รับเครดิตเงินคืน 3,800 บาท
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,800 บาท /ท่าน/วัน และจำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท/ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยกเว้นรายการผ่อนชำระ บริการแบ่งชำระ 0% ดีจัง, บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center, ร้านค้าเช่า , รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้นใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

เงื่อนไขรวม

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหาขอให้ติดต่อกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่น ๆ ของธนาคาร
 • ธนาคาร และB. Design Square มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ S.B. Design Square เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

ต้องการความช่วยเหลือทักแชตเลย

Live Chat With SB Design Squarex