ช้อปออนไลน์ง่ายๆได้ 2 ต่อ กับบัตรกสิกรไทย

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อลูกค้าเลือกชำระเต็มจำนวน รับ 2 ต่อ!!

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 4,000 บาท*

เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ในหมวดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน รวมช่องทางออนไลน์ของร้านค้าด้วย

ระหว่างวันที่ 1 ส.ค 63 – 31 ต.ค. 63

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร / เซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน

ครบ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป 300 บาท

ครบ 45,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป 800 บาท

ครบ 100,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป 1,800 บาท

ครบ 200,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป 4,000 บาท

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

--------

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ 2 ช่องทาง

**ลงทะเบียนครั้งเดียว ตลอดรายการ**

ลงทะเบียนออนไลน์

ฟรีwww.kasikornbank.com/th/promotion

ลงทะเบียนผ่าน SMS(ครั้งละ 3 บาท)

พิมพ์ HT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 10%** เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ

ระหว่างวันที่ 1 ส.ค 63 – 31 ต.ค. 63

วิธีการแลกคะแนน

SMS พิมพ์ HF (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 2,345.50 บาท ด้วยบัตรหมายเลข XXXX123456789999

คุณ ก. ต้องส่ง SMS พิมพ์ HF 123456789999 2345 แล้วส่งมาที่ 4545888

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 4,000 บาท

• สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนได้2 ช่องทาง คือ (1) ผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion หรือ (2) ผ่าน SMS พิมพ์ HT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายของร้านค้าในหมวดร้านเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านที่ร่วมรายการเท่านั้น และรวมทั้งส่วนออนไลน์ของร้านค้าที่ร่วมรายการด้วย โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion หรือ โทร 02 888 8888 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน (KBank Smart Pay) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปและข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ • เครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องยังคงสถานะสมาชิกบัตรปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

**เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ HF (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น • ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 2,345.50 บาท ด้วยบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ HF 123456789999 2345 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายของร้านค้าและรวมทั้งส่วนออนไลน์ของร้านค้าในหมวดร้านเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านเท่านั้น • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

filter กรองเฟอร์นิเจอร์
search
sort เรียงตามลำดับ
search
Loading...
{{totalProductCount | number:0}} Products
{{productContent.size | number:0}} Products

From SB Design Square

From {{productContent.totalElements}} brands

{{totalProductCount | number:0}} Products
{{productContent.size | number:0}} Products

From SB Design Square

From {{productContent.totalElements}} brands

hot prices

hot price & onTop

ประหยัดไป {{product.pricelists.discountNumber}}%   {{product.pricelists.normalPrice | number:0}} ฿

{{product.pricelists.specialPrice | number:0}} ฿

star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
{{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}

ประหยัดไป {{product.pricelists.discountNumber}}%

{{product.pricelists.normalPrice | number:0}} ฿

{{product.pricelists.specialPrice | number:0}} ฿

star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
{{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
Loading...