ช้อปออนไลน์ ได้คุ้มมากขึ้น เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคาร TMB และธนาคารธนชาต

บัตรเครดิตธนชาต (Tbank) และ บัตรเครดิตทหารไทย (TMB) ชำระเต็มจำนวน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.5%

รายละเอียดโปรโมชั่น :

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

ตั้งแต่   2,000 บาทขึ้นไป

50 บาท

ตั้งแต่   5,000 บาทขึ้นไป

150 บาท

ตั้งแต่   10,000 บาทขึ้นไป

350 บาท

หมายเหตุ-จำกัด 3 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลัก / ร้านค้าออนไลน์ / ธนาคาร ตลอดรายการ

บัตรเครดิต TMB

-     ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์  พิมพ์ TMBFO ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต  TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย

-     ลงทะเบียน SMS  ก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์  พิมพ์ TBFO ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต  16 หลักสุดท้ายส่งมาที่  4712066 (3บาท/ครั้งตลอดรายการ)

เงื่อนไขรวมธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต :

- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
- เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB หรือ บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยที่ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ โดยจำกัด 3 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลัก / ร้านค้าออนไลน์ / ธนาคาร ตลอดรายการระหว่างวันที่ 1 ก.ค.63 –30 ก.ย. 63
- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
- กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
- ธนาคารฯ จะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
- ธนาคารฯ จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 2 รอบบัญชี (ภายใน 60 วัน สำหรับบัตรเครดิตธนชาต) ถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละรอบรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ วโปรดเก็บข้อความตอบรับไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน อ้างอิง และต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้น จะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารฯ ก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
- ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
- กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด
- ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ ตามที่ธนาคารฯเห็นสมควร
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 (สำหรับบัตรเครดิต TMB) หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย)

filter กรองเฟอร์นิเจอร์
search
sort เรียงตามลำดับ
search
Loading...
{{totalProductCount | number:0}} Products
{{productContent.size | number:0}} Products

From SB Design Square

From {{productContent.totalElements}} brands

{{totalProductCount | number:0}} Products
{{productContent.size | number:0}} Products

From SB Design Square

From {{productContent.totalElements}} brands

hot prices

hot price & onTop

ประหยัดไป {{product.pricelists.discountNumber}}%   {{product.pricelists.normalPrice | number:0}} ฿

{{product.pricelists.specialPrice | number:0}} ฿

star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
{{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}

ประหยัดไป {{product.pricelists.discountNumber}}%

{{product.pricelists.normalPrice | number:0}} ฿

{{product.pricelists.specialPrice | number:0}} ฿

star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
{{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
Loading...