ช้อปออนไลน์กับบัตรเครดิต UOB ผ่อนได้ 0% รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50%

ระยะเวลา          1 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียด       บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีทุกประเภท แบ่งชำระ 0% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี สูงสุด 4 เดือน + ทุก 6,000 บาท รับส่วนลด Grab Food 300 บาท  

พิเศษ!! ใช้จ่ายออนไลน์รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50%

เมื่อมียอดใช้แบ่งชำระสะสมผ่านช่องทางออนไลน์ครบทุก 5,000 บาทต่อเดือน

(คะแนนสะสมเพิ่มจะคำนวณให้เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น  

จำกัดยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 10,000 บาท/ลูกค้า/เดือน และสูงสุด 30,000 บาท/ลูกค้า/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS

พิมพ์ UBQ2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย

ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)

*ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการทุกกรณี ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท

ไม่ต้องลงทะเบียน SMS

เงื่อนไขรายการรายการส่งเสริมการขาย

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิต TMRW) เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ผ่านเว็บไซต์ www.sbdesignsquare.com โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกคะแนนสะสม / เครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต
  • แบ่งชำระ 0% 4 เดือน สินค้าทุกชิ้น  (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration) เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 6,000 บาท /รายการสินค้า เฉพาะยอดซื้อสินค้าหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)
  • คะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน/ของสมนาคุณต่างๆ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
  • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม/ยอดเครดิตเงินคืนเพิ่ม/การคำนวณยอดส่วนลด GrabFood ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

เงื่อนไขรายการผ่อน online ทุก 6,000 บาท รับ Grab Food code 300 บาท

สำหรับยอดการผ่อนทุก 6,000 บาท ต่อเซลส์สลิปผ่าน ช่องทางออนไลน์ของร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่ระบุในสื่อนี้ จะได้รับรหัสส่วนลดสำหรับการสั่งอาหารออนไลน์ กับ GrabFood มูลค่า 300 บาท (จำกัดไม่เกิน 900 บาทต่อร้านค้าออนไลน์ และไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่านตลอดรายการ)

รายการสินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของร้านค้าออนไลน์

รหัสส่วนลดดังกล่าว สำหรับการใช้เมื่อสั่งอาหารผ่าน GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปเท่านั้น

รหัสส่วนลดดังกล่าวมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

ผู้ถือบัตร ต้องลงทะเบียนเพื่อรับ GrabFood code ทาง SMS พิมพ์ UWFH เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว

ธนาคารส่งรหัสส่วนลด GrabFood ผ่านทาง SMSไปยังหมายเลขโทรศัพท์บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตหลัก ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมเพิ่ม 50%

คะแนนสะสมพิเศษจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมที่เรียกเก็บในรอบบิล สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ครบทุก 5,000 บาทต่อเดือน จำกัดยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 10,000 บาทต่อลูกค้า ต่อเดือน และสูงสุด 30,000 บาทต่อลูกค้า ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนที่เกิน 10,000 บาท ลูกค้ายังคงได้รับคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดในอัตราปกติตามแต่ละประเภทบัตร

สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ธนาคารจะคำนวณเป็นเครดิตเงินคืนเพิ่ม 0.2% เพิ่มจากอัตราปกติ 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

ยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม/เครดิตเงินคืนเพิ่ม ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อท่านขอใช้เกินกว่าวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม

ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมเพิ่ม /เครดิตเงินคืนเพิ่มเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

ยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น

ยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมัน, รายการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, รายการซื้อกองทุนต่างๆ, รายการผ่อนชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ, รายการชำระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน, รายการ UOB CUSTOMER CARE, รายการ UOB LADY LUXE PAY, รายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือน ในหมวดท่องเที่ยวและรายการใช้จ่ายออนไลน์สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม, รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต, การเติมเงินe-wallet, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ

การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ UBQ2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS

การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว

filter กรองเฟอร์นิเจอร์
search
sort เรียงตามลำดับ
search
Loading...
{{totalProductCount | number:0}} Products
{{productContent.size | number:0}} Products

From SB Design Square

From {{productContent.totalElements}} brands

{{totalProductCount | number:0}} Products
{{productContent.size | number:0}} Products

From SB Design Square

From {{productContent.totalElements}} brands

hot prices

hot price & onTop

ประหยัดไป {{product.pricelists.discountNumber}}%   {{product.pricelists.normalPrice | number:0}} ฿

{{product.pricelists.specialPrice | number:0}} ฿

star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
{{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}

ประหยัดไป {{product.pricelists.discountNumber}}%

{{product.pricelists.normalPrice | number:0}} ฿

{{product.pricelists.specialPrice | number:0}} ฿

star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
{{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
star   {{product.addToCartText}}
Loading...