Privileges on website

· ใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าที่ www.sbdesignsquare.com · ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่เป็นสินค้า Hot Price และ สินค้าฝากขายทุกประเภท · ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ · ไม่สามารถซื้อสินค้ามูลค่าต่ำกว่ามูลค่าของคูปองส่วนลด นี้ได้ · ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด · บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

· ใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าที่ www.sbdesignsquare.com

· ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่เป็นสินค้า Hot Price และ สินค้าฝากขายทุกประเภท

· ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

· ไม่สามารถซื้อสินค้ามูลค่าต่ำกว่ามูลค่าของคูปองส่วนลด นี้ได้

· ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า