Pillow

Pillow

หมอนหนุนช่วยรองรับศีรษะ และช่วงหลัง หากคุณมีความชอบเฉพาะตัวในความนุ่มแน่น ของหมอน ก็สามารถเลือกได้ตามชอบ แต่อย่างไรก็อย่าลืมพิจารณาสรีระของตัวเองประกอบด้วย หมอนที่ดีควรจะรองรับช่องว่างระหว่างคอและไหล่ให้พอดี มีความสูงพอที่จะยกระดับคอให้รับกับกระดูกสันหลัง

เฟอร์นิเจอร์