Low Cabinet

Low Cabinet

ตู้เก็บของแบบเตี้ย ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บให้ ห้องของคุณได้อย่างมีสไตล์ หรือการจัดเก็บสิ่งของใต้บันได พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆให้เลือกสรรตามความต้องการ ลงตัวแม้ในพื้นที่จำกัด

เฟอร์นิเจอร์