Safe

Safe

คุ้มครองทรัพย์สินอย่างปลอดภัยด้วย ตู้เซฟนิรภัยหลากหลายรุ่น ทั้งระบบล็อคด้วยรหัส แบบหมุนและกุญแจ ระบบล็อคด้วยรหัสดิจิตอลและกุญแจ เปลี่ยนรหัสได้ ทันสมัยใช้งานง่าย

เฟอร์นิเจอร์