More Size

More Size

โต๊ะอาหารสำหรับครอบครัวใหญ่ และมีพื้นที่มาก ที่ เอสบี ดีไซน์สแควร์ มีโต๊ะอาหารขนาดใหญ่ให้เลือกหลากหลายดีไซน์ พร้อมรองรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวและแขกผู้มาเยือน สำหรับทุกมื้อสำคัญของคุณ

เฟอร์นิเจอร์