Gardening Tools and Accessories

Gardening Tools and Accessories

ขนาดและรายละเอียดรูปร่างลักษณะของต้นไม้ประดิษฐ์ สีเขียว เป็นส่วนนึ่งที่เพิ่มบรรยากาศของห้องหรือบนโต๊ะอาหาร โดยเฉพาะบนโต๊ะทำงาน ที่ช่วยให้โต๊ะของคุณนั้นดูสดชื่นมากขึ้น อีกทั้งยังไม่ต้องดูแลรดน้ำ เพียงคุณนำมาตั้งไว้ ก็เปลี่ยนบรรยากาศของห้องหรือโต๊ะทำงานของคุณได้แล้ว

เฟอร์นิเจอร์