Digital Door Lock

Digital Door Lock

กลอนประตูดิจิตอล สะดวก ไม่ต้องพกกุญแจอีกต่อไป ปลอดภัยด้วยระบบล็อคคุณภาพสูง ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ มีหลายระบบให้เลือก สำหรับบ้าน,คอนโด และสำนักงาน กลุ่มนักลงทุนคอนโดที่มีอสังหาริมทรัพย์ปล่อยให้เช่า ของมันต้องมี ไม่ต้องเปลี่ยนกลอนใหม่ หากผู้เช่าไม่คืนกุญแจตอนหมดสัญญา ไม่ต้องกลัวผู้เช่าทำกุญแจหายบริหารจัดการง่ายขึ้น

เฟอร์นิเจอร์