Mattress

Mattress

ที่นอน ที่เหมาะสมกับสรีระร่างกายนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากเราใช้เวลากว่าหนึ่งในสามของชีวิตไปกับการนอน ที่นอนที่ดีจึงต้องมีความเหมาะสมกับสรีระร่างกาย เพราะจะช่วยให้นอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพกายและใจที่ดี ดังนั้นจึงควรเลือกประเภทที่นอน ไม่ว่าจะเป็นแบบ ที่นอนสปริง ที่นอนพ็อคเก็ตสปริง ที่นอนยางพารา ที่นอนเมมโมรี่โฟม รวมไปถึงระดับความนุ่มแน่นของที่นอนให้เหมาะกับสรีระของคุณมากที่สุด

เฟอร์นิเจอร์